Bergens eldste pølsemaker offer for oljekrisen

Selskapet H.O. Grindheim AS har begjært seg konkurs.

Grindheim siden 1893, står det på logoen. Nå er det slutt for pølsemaker H.O. Grindheim AS, etter at forhandlinger om salg brøt sammen. FOTO: RUNE JOHANSEN

Grindheim siden 1893, står det på logoen. Nå er det slutt for pølsemaker H.O. Grindheim AS, etter at forhandlinger om salg brøt sammen. FOTO: RUNE JOHANSEN

DEL

– Ingen tvil om at oljekrisen har hatt sin innvirkning. Vi har levert mye offshore, og når båtene ligger i opplag, skaper det problemer for oss, sier administrerende direktør Audun Grindheim til Vest 24.

15. februar gikk selskapet til skifteretten og meldte oppbud.

12 mister jobben

– De var det eneste riktige å gjøre, slik situasjonen er, sier Grindheim. 12 personer mister jobben som følge av konkursen. Ifølge direktøren vil de få sine utestående krav dekket gjennom lønnsgarantifondet.

Bostyrer Atle Birkeland i Advokatfirmaet Kyrre forteller at det frem til mandag kveld var håp om å selge virksomheten.

– Det har vært konkrete forhandlinger med en interessent, men det ble ikke oppnådd enighet, sier Birkeland. Uenigheten var knyttet til leieprisen for lokalene på Toppe i Åsane. Disse er ifølge bostyrer eid av et eget selskap.

Birkeland forteller at det konkursrammede selskapet har en gjeld på over 4 millioner kroner.

Nå blir det neppe videre slakterdrift i lokalene. Boet tar sikte på å selge maskinene i lokalene, og å gjennomføre en ordinær konkursbehandling.

Fallende omsetning

Utviklingen i H.O. Grindheim viser klart igjen i omsetningstallene for de siste årene. I årene fra 2010 til 2012 lå omsetningen stabilt i underkant av 70 millioner kroner. I 2013 falt den til i underkant av 60 millioner, og i 2014 var den nede på 45 millioner kroner. Driftsresultatet har i tre av de fem årene vært negativt.

Tall fra 2015 er ennå ikke klar.

Leverte til sykehus

I tillegg til oljekrisen trekker Audun Grindheim frem tapte anbud til det offentlige som en hovedårsak til avviklingen.

– Vi har vært tungt inne i offentlige anbud, og har levert mye til sykehus. Men når nye anbud gikk og de store aktørene presser prisene, blir vi som små sjanseløse i konkurransen, sier Grindheim.

H.O. Grindheim var den eldste pølsemakerbedriften som var i drift i Bergen. Selskapet har historie helt tilbake til 1893, da Helge Ottesen Grindheim startet sin slakterforretning i C. Sundts gate. Siden har H.O. Grindheim holdt til ulike steder i Bergen, blant annet i Kjøttbasaren, på Laksevåg og på Landås.

Investerte i Åsane

Etter hvert utviklet selskapet seg til en engrosforretning med storhusholdninger som fremste kunder. I første halvdel av det første tiåret på 2000-tallet investerte selskapet i et nytt bygg på Toppe i Åsane, et bygg selskapet har holdt til i frem til nå.

– Det er selvsagt vemodig å slå et selskap med så lang historie konkurs, men mest vemodig er det at 12 ansatte mister jobben, sier Grindheim.

Han har ingen umiddelbare planer om å starte opp lignende virksomhet.

Artikkeltags