Gulating lagmannsrett har i en fersk dom slått fast at natttillegget for riggarbeidere omfattet av tariffavtale er å regne som fast tillegg, og dermed skal regnes med i pensjonsgrunnlaget. Saken omfatter 7.500 nåværende og tidligere ansatte i 18 bedrifter tilsluttet Norges Rederiforbund.

Blant de 18 selskapene er store aktører som blant andre Dolphin Drilling, Odfjell Drilling, Maersk, Songa og Saipem Drilling.

Fornøyd advokat

Saken ble reist som et gruppesøksmål fra Industri Energi og SAFE i 2011. Stavanger tingrett ga våren 2014 selskapene medhold, men lagmannsretten har nå kommet til et annet resultat.

– Lagmannsretten har enstemmig gitt oss fullt gjennomslag i det prinsipielle. Nattillegget er et fast tillegg som skal med i pensjonsgrunnlaget for riggarbeiderne. Gulating lagmannsrett har lagt avgjørende vekt på at den døgnkontinuerlige skiftordningen over tid fremstår som svært fast, sier advokat Alexander Lindboe i Industri Energi.

Dommen betyr at riggarbeiderne får høyere pensjon når de går av.

– Dommen betyr at medlemmene som jobber annenhver uke natt, vil få et pensjonsgrunnlag som er 50.000 kroner høyere per år enn i dag, sier forbundsleder Gro Losvik i Industri Energi i en pressemelding.

– Er å anse som fast tillegg

Riggarbeiderne jobber i utgangspunktet turnus med to uker på og fire uker av. Halvparten av de to ukene på jobb omfatter nattarbeid. På grunn av turnusen varierer derfor utbetalingene av skifttillegg fra måned til måned.

Lagmannsretten konkluderer slik om spørsmålet: «Gitt at den arbeidstidsordning som de ankende parter som hovedregel er forpliktet til å arbeide innenfor, er det imidlertid lagsmannsrettens oppfatning at tilleggene, for de som jobber natt, er å anse som faste og dermed skal inngå i pensjonsgrunnlaget».

Retten fastslår også at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget fra 15. juni 2011.

Kan få følger

Overfor Vest 24 mener advokat Alexander Lindboe at avgjørelsen kan få følger også for andre som jobber nattskift i turnus.

– Den fastlår at nattillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget når skiftordningen fremstår som fast, selv om utbetalingene kan variere. Det er interessant for hele det private næringslivet, sier han.

Advokat Pål Tangen i Norges Rederiforbund, som representerer de 18 selskapene, fastslår at saken vil bli anket til Høyesterett.

– Jeg har ikke fått lest dommen i detalj, men merker meg at Gulating lagmannsrett overser det faktum at de sentrale tariffparter i en landsdekkende overenskomst siden 1994 har avtalt av pensjonsgrunnlaget er regulativ lønn som ikke inkluderer nattillegget. Pr. i dag har jeg ingen ytterligere kommentar, skriver Tangen i et tekstmelding til Vest 24.