Halvparten av menn velger pensjon fra 62 år

Pensjonert kommandørkaptein i Sjøforsvaret Ole Kristian Karlsen (60) måtte legge bort uniformen og er ikke lenger med på øvelser med fregattene, men får fortsatt gjøre en innsats på kontoret ved Haakonsvern orlogsstasjon. – Det var litt uvant å ikke ha det samme ansvaret som før og å ikke gå med uniformen i starten, men det har gått over, sier han.

Pensjonert kommandørkaptein i Sjøforsvaret Ole Kristian Karlsen (60) måtte legge bort uniformen og er ikke lenger med på øvelser med fregattene, men får fortsatt gjøre en innsats på kontoret ved Haakonsvern orlogsstasjon. – Det var litt uvant å ikke ha det samme ansvaret som før og å ikke gå med uniformen i starten, men det har gått over, sier han. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Men seks av ti gjør som Ole Kristian Karlsen (60) og jobber i tillegg.

DEL

Å ta ut full pensjon fra 62 år og jobbe nesten fullt ved siden av er blitt helt normalt for menn etter pensjonsreformen.

– Jeg tror ingen hadde ventet at så mange menn skulle ta ut full pensjon allerede ved første mulighet som vi ser nå, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien til BA.

Pensjonsreformen i 2011 gjorde det mulig for personer med tilstrekkelig opptjening å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Regelen om at pensjonen ble avkortet mot vanlig lønnsinntekt ble også fjernet.

Andelen som tar ut tidligpensjon har økt gradvis år for år siden 2011.

10 milliarder ekstra i år

De siste tallene fra Nav viser at 36 prosent av menn tok ut full pensjon ved fylte 62 år i fjor. 2,8 prosent to ut gradert pensjon.

Blant kvinnene er andelen langt lavere: Bare 9,8 prosent tok ut full pensjon fra 62 år, mens 2,8 prosent tok ut gradert pensjon.

Den høye andelen som velger tidligpensjon, i kombinasjon med at flere årskull kunne ta ut pensjon, koster statskassen rundt ti milliarder kroner ekstra i år, ifølge beregninger Nav har gjort.

Totalt vil ekstrakostnadene ved pensjonsreformen bli på cirka 60 milliarder kroner frem til 2020. Så går kostnadene nedover.

Dette er svært positivt for den norske økonomien, ifølge professor ved institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, Alf Erling Risa.

– Det høye tidliguttaket betyr at utgiftene til pensjon på statsbudsjettet er vesentlig større nå enn de vil bli om noen år. Det er bra for Norge fordi adferden betyr at mer av pensjonsutgiftene kommer mens vi fortsatt har en full statskasse, sier professoren til BA.

Flere pensjonister i arbeid

Til tross for at andelen som tar ut tidligpensjon øker, har også sysselsettingen blant personer over 62 år økt siden pensjonsreformen, viser statistikk fra Nav.

Drøyt seks av ti alderspensjonister under 67 år jobber ved siden av pensjonen.

I snitt jobber pensjonistene fra 62 til 66 år 34 timer i uken.

– Det er faktisk like mye som de aldersgruppen som ikke er pensjonister, ifølge Lien.

Ole Kristian Karlsen,  pensjonert kommandørkaptein, er blant dem som har valgt å jobbe ved siden av pensjon.

– Det var litt for tidlig for meg å bare drikke kaffe og lese avisen hele dagen, sier 60-åringen.

I fjor høst nådde han Sjøforsvarets pensjonsalder på 60, og gikk av med pensjon fra jobben ved Haakonsvern orlogsstasjon.

Han er en av i underkant av 30 pensjonister fra Sjøforsvaret som fortsatt gjør en lønnet innsats ved marinebasen. Pensjonistene er ikke fast ansatt, men hyres inn til tidsavgrensede arbeidsoppgaver. Timebetalingen er 190 kroner.

Karlsen anslår at han jobber rundt 70 prosent med diverse kontoroppgaver.

– Jeg ville jobbe fordi jeg fortsatt har mye interesse for det som skjer her. Jeg tror dessuten det er viktig å holde både hodet og kropp i aktivitet selv om man er pensjonist, sier Karlsen.

– Lønnen gjør dessuten at jeg får større økonomisk frihet enn om jeg bare hadde pensjon, påpeker han.

Vil ha fleksibilitet

Hva er det som får så mange 62 åringer til å ta ut pensjon?

En undersøkelse Nav gjorde i 2013 viser at 70 prosent mener det er økonomisk lønnsomt for dem.

Ønsket om å nyte godt av pensjonen mens helsen ennå er god og valgfriheten ved å kunne disponere pensjonen som de selv vil, er også blant grunnene tidligpensjonistene oppgir.

– En annen nokså opplagt årsak er selvsagt at pensjonen er en forsikringsordning. Om man skulle være uheldig å dø før man er 67 år, har man ved å ta ut pensjon tidlig i hvert fall fått bruke noe av dem selv, eller spart dem slik at noen kan arve dem, påpeker økonomiprofessor Risa.

En del angrer

Lien i Nav sier at beregninger de har gjort for hvordan tidligpensjon vil slå ut på sikt viser at også mange menn ville kommet bedre ut ved å vente.

– Jeg tror ikke aller er klar over hvor høy skatt de kan få ved å kombinere pensjonsuttak og inntekt. Jobber du mye, kan du fort få toppskatt, påpeker han.

Seksjonssjefen frykter at en del har en litt for kort tidshorisont og ikke innser hvor lav den årlige utbetalingen blir når de tar ut pensjon fra 62 år.

– Vi har sett noen hundre som har satt ned uttaksgraden sin til null igjen, forteller han.

Han anbefaler alle å tenke grundig gjennom valget og bruke Navs pensjonskalkulator før de bestemmer seg.

Arbeidende pensjonist Karlsen er overbevist om at muligheten til å jobbe så mye man vil uten å få avkortet pensjonen er forklaringen på at over halvparten av 62-år gamle menn som kan, velger å ta ut pensjon.

 – Det krever sin mann å gå hjemme, men så lenge muligheten for å jobbe i tillegg finnes, tror jeg mange vil fortsette å velge den kombinasjonen, sier han.

Store forskjeller

Mens bare drøyt en av ti kvinner tar ut pensjon fra 62 år, gjør altså nesten fire av ti menn det samme.

Forskjellene skyldes delvis at mens to av tre menn kan ta tidligpensjon, har kun fire av ti kvinner samme mulighet.

Flere kvinner enn menn mottar dessuten andre pensjoner, som uførepensjon, sier Lien.

Men også i gruppen som har muligheten til å få tidligpensjon, er menn i overvekt blant dem som griper muligheten.

Litt over halvparten av mennene i denne gruppen tok ut pensjon fra 62 år i fjor, mot 28 prosent av kvinnene.

– Mindre lønnsomt

Lien i Nav mener noe av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med at kvinner har høyere forventet levealder.

–Kvinner vil altså måtte spre pensjonsutbetalingen sin utover flere år enn menn, og ser seg derfor gjerne i mindre grad tjent med å ta ut tidligpensjon, påpeker han, og tilføyer:

– Vi ser at menn i større grad ønsker å disponere pensjonspengene selv og investere dem selv. Kanskje menn har tro enn kvinner på at de kan gjøre en bedre jobb med pengene enn staten, sier Ole Christian Lien.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken