Flere banker har satt opp fastrenten den siste tiden, men du kan fortsatt binde boliglånet til en lavere rente enn flytende.

– Forskjellen mellom flytende rente og fastrente har aldri vært så liten som nå. Fastrenten er en forsikring, og vanligvis noe man må betale for, men i det siste har man fått betalt for å velge fastrente, i form av lavere renten enn flytende, sier førsteamanuensis Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole til BA.

Fast fortsatt billigst

Dette har ført til rekordstor interesse for fastrentelån.

Hele fire av ti nye boliglån i Sparebanken Vest så langt i år har fastrente.

Hos Gjensidige og Sparebanken Sogn & Fjordane har cirka en av fire nye boliglånskunder så langt i år valgt fastrente.

Fortsatt er det mulig å få lavere fastrente enn flytende rente i noen banker.

Finansportalens rentebarometer viste mandag at forskjellen mellom beste flytende rente og fastrente på et lån på 2,5 millioner kroner innenfor 75 prosent sikkerhet er på 0,24 prosentpoeng – i favør av fastrente.

– Økte renten

Men flere banker, blant dem Sparebanken Vest, Storebrand og Sparebanken Sogn og Fjordane, har satt opp fastrenten den siste tiden.

– Vi har satt opp renten fra det laveste nivået på 2,3 prosent for tre års binding i mars til 2,55 prosent nå, sier leder for privatmarked i Sparebanken Sogn og Fjordane i Bergen Torunn Steimler.

To markeder

Dette skjer til tross for at sentralbanksjef Øystein Olsen på forrige rentemøte signaliserte at styringsrenten trolig vil bli satt ned i juni.

Ifølge Døskeland skyldes dette at fastrenten ikke påvirkes av hva Norges Bank gjør i samme grad som den flytende renten.

– Mens den flytende renten påvirkes av blant annet styringsrenten og innskuddsrenten, er fastrenten mer styrt av internasjonale forhold, forklarer han.

Lars Ove Breivik, informasjonssjef i Sparebanken Vest, sier at årsaken til at de satte opp fastrenten i starten av mai er at prisen de betaler for såkalte lange rentesikringskontrakter har steget mye siden bunnen i januar.

– Det har gjort det dyrere for oss å finansiere fastrentelån. Det er tiårig rente som har steget mest, med en oppgang på over 0,55 prosentpoeng siden slutten av januar, sier Breivik.

– For tidlig å spå

Han understreker at Sparebanken Vest ikke har økt fastrenten tilsvarende mye – foreløpig.

– Det er for tidlig å spå om fastrenten vil stige ytterligere fremover. Det er knyttet til forhold internasjonalt og konkurransesituasjonen bankene imellom. Fastrenten er uansett fortsatt historisk lav, påpeker Breivik.

Heller ikke Steimler i Sparebanken Sogn & Fjordane vil spå om fastrenten fremover.

– Vi følger markedet, og det blir ren gjetning på hva som vil skje videre fremover, sier hun.

Har bundet selv

Det evige spørsmålet for lånekundene er: Er det lurt å binde nå, før de eventuelt stiger ytterligere?

Døskeland ved NHH vil verken anbefale eller fraråde noen å binde renten nå. Selv bandt han for en tid tilbake renten i fem år til 2,4 prosent.

– Jeg tror ikke at man får bundet renten til en lavere pris enn det på en god stund nå. Jeg tror også, i et normalt scenario, at det skal mye til at den flytende renten i snitt vil ligge lavere enn 2,4 prosent de neste fem årene, sier økonomen.

Han understreker samtidig at han ikke anbefaler folk å prøve å time binding av renter med tanke på å tjene penger.

– Men nå er forsikringen billig, så om man har en sårbar økonomi, er det nok ikke så dumt å binde renten nå, påpeker Døskeland.