Mens salget av nye boliger har økt med 23 prosent på landsbasis hittil i år, falt det med to prosent i Hordaland sammenlignet med samme periode i fjor.

Igangsettingen av nye boliger ligger også under landsgjennomsnittet i Hordaland, med en økning på 16 prosent her mot 22 prosent i snitt i landet, viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening.

– Uforutsigbart

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening går langt i å gi skylden for salgsnedgangen til ubesluttsomme bergenspolitikere.

 – Vi har fått tilbakemeldinger fra utbyggere i Bergen om at usikkerhet knyttet til videre bybaneutbygging har skapt problemer for dem. Bybaneutviklingen er veldig viktig for hvor man skal bygge boliger i Bergen fremtiden. Om utbyggerne ikke vet hvor den kommer, venter de med å legge ut nye prosjekter. Dermed går salget ned, og etter hvert også igangsettingen, påpeker han.

Ifølge prognosene fra Boligprodusentenes Forening bygges det nå rundt 3.000 boliger årlig i Hordaland. Årlig boligbehov frem mot 2020 er anslått til 4.000.

– Nå er det viktig for boligbyggingen i Bergen at byrådet holder fast ved beslutningen om trasé og raskt avklarer hvor Bybanen skal gå videre først. Om det blir mer rot nå, tror jeg mye utbygging kommer til å stoppe opp som følge av usikkerhet. Det vil igjen kunne føre til en for sterk boligprisvekst i Bergen, sier Jæger.

Dette er partiene som sier nei til nye boliger 

– Økonomisk usikkerhet

Terje Gilje, administrerende direktør i Bergen og omegn boligbyggelag (BOB), er delvis enig med Jæger.

– Jeg er enig i at forutsigbarhet er viktig for hvor vi utbyggere bestemmer oss for å bygge, og at usikkerhet knyttet til dette dermed har effekt på lang sikt. Men når det gjelder nedgangen i salget det siste året, mener jeg den har sammenheng med usikkerhet knyttet til økonomien i Norge og økende arbeidsledighet, sier han til BA.

Distriktssjef Petter Sunde i Block Watne i Bergen mener også at forutsigbarhet er viktig for at utbyggerene skal investere og gå i gang med nye boligprosjekter.

– Men de nyeste tekniske forskriftene gjør det også mye dyrere å bygge. Kombinert med kravet om 15 prosent egenkapital og mer usikre økonomiske tider, bidrar nok det til nedgangen i  salget av nye boliger, sier han.

– Rekordsalg

På landsbasis er salget av nye boliger  i tredje kvartal i år er det beste Boligprodusentenes Forening har hatt på lang tid, og det nest beste siden målingene startet i 1999. Boligsalget i år ligger 23 prosent over fjoråret, skriver NTB.

– Salget av leiligheter øker mest, med 51 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Salget for eneboliger og småhus ligger henholdsvis 3 og 4 prosent over fjoråret, sier Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Det er også leiligheter det bygges desidert mest av. På landsbasis ble det igangsatt 59 prosent flere leiligheter så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Igangsettingen av eneboliger og småhus falt derimot med henholdsvis 3 og 1 prosent.

Den største veksten både i salg og igangsetting er i Oslo og Akershus.

Bergen er nest verst i landet