Taksering av boliger og annen fast eiendom er ikke en regulert bransje.

Det ønsker NITO Takst å bidra til å gjøre noe med.

Onsdag signerte NITO (Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon) en avtale med Høgskolen i Bergen (HiB) om et nytt videreutdanningstilbud ved høgskolen.

Starter til høsten

Til høsten styrkes dermed byggfag ved HiB med studiet taksering av fast eiendom. Faget legges opp som et samlingsbasert studium.

Espen Fuglesang, administrerende direktør i NITO Takst, sier til BA at de har store forventninger til det nye studiet.

– Vi håper studiet vil bidra til å trygge bolighandelen ved å heve kompetansenivået på dem som arbeider med taksering, sier han.

Fuglesang sier de har høy tillit til fagmiljøet ved HiB.

– Vi har et godt samspill, og vi har ambisjoner om å utvide studiet til en bachelor etter hvert, sier han.

 

30 studenter

Instituttleder ved byggfag, Arve Leiknes, sier i en pressemelding at det er et langsiktig mål også for HiB å utvide studiet til en bachelor.

– Dette er en viktig tilvekst for oss, forteller Leiknes.

Han mener takstutdanningen vil bidra til en styrking av hele fagtilbudet ved byggfag.

– Vi har også som et mål å bedre bransjen for å bidra til å trygge bolighandelen, sier han.

HiB vil stille opp med opp mot ti av sine fagpersoner i undervisningen på studiet. I tillegg vil andre eksperter bidra, opplyser HiB.

Ønsker regulering

Fuglesang sier til BA at han håper politikerne snart vil se nødvendigheten av å regulere takstbransjen.

Han viser blant annet til saken BA omtalte i februar der flere takstmenn følte seg presset av eiendomsmeglere til å slutte å sette markedsverdi på boliger.

 

– I dag er det ulik kompetanse blant dem som kaller seg takstmenn og mulige bindinger mellom takstmenn og eiendomsmeglere fordi meglerne kontakter takstmenn for oppdrag, påpeker han.

Det nye takseringsstudiet vil i første omgang ha plass til opptil 30 studenter. Undervisningssamlingene vil trolig i hovedsak foregå på Gardermoen, men det blir lagt opp til en samling ved HiB på Kronstad.