Boligprisene i landet steg med 2,5 prosent fra juli til august, viser tall Eiendomsverdi har utarbeidet for Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner var veksten 1,1 prosent.

Det er den sterkeste økningen i august siden 2009.

Prisene er nå 7,7 prosent høyere enn i august i fjor, opp fra 6,8 prosent årsøkning i juli.

I Bergen økte prisene med 2,0 prosent i august.

-Tilbudet av boliger til salgs i Bergen økte med mellom 10 til 15 prosent i august, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Slik var prisutviklingen i de største byene i august:

Oslo:           +1,7% (+12,2%)
Bergen:       +2,0% (+9,8%)
Trondheim:  +1,6% (+6,9%)
Tromsø:       +2,4% (+10,4%) 
Kristiansand: +2,3% (+6,7%) 
Stavanger:   +1,3 % (-1,2%)

Gjennomsnittlig formidlingstid i Bergen var 18 dager i august, mot 33 dager i snitt på landsbasis.

Utviklingen i bydelene

Slik var prisutviklingene i de ulike bydelene i Bergen (tall for siste året, 5 år og 10 år i parentes):

Arna og Åsane: + 2,9 % (+10,6 %, + 37,4 %, + 87,3 %)

Bergenhus og Årstad: + 1,7 % (+10,2 %, + 43,0 %, +78,0 %) 

Fana og Ytrebygda: + 2,6 % (+7,9 %, + 39,7 %, + 91,1 %)

Fyllingsdalen og Laksevåg: + 1,7 % (+10,3 %, + 43,3 %, + 87,9 %)

Bergen: + 2,0 % ( +9,8 %, + 41,7 %, + 84,0 %)

Hordaland uten Bergen: +3,8 % (+6,2 %, + 27,7 %, + 78,9 %)

Regner med ringvirkninger

- Etter en prismessig svak juli måned, har markedet i august gitt en sterk utvikling i både de faktiske og sesongkorrigerte prisene. Noe av oppgangen forklares som korreksjon av en svak juli måned. Utviklingen viser likevel at det så langt er få tegn til at boligmarkedet preges i særlig grad av usikkerheten i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.
 

Hovedbudskapet fra Eiendom Norge er at man ikke bør vurdere august-tallene isolert, men se utviklingen over tid.

Fra juni til juli falt boligprisene falt med 1,1 prosent. Justert for sesongvariasjoner var nedgangen på 0,3 prosent.

I Bergen falt prisene fra juni til juli med 0,4 prosent. Det var nest minst av de største byene.

Men ifølge beregninger Christer Vikebø i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen fikk gjort, steg faktisk prisene i Bergen fra feriemåneden juli til august med 0,2 prosent, justert for sesongvariasjoner.

– Todeling i markedet

Regiondirektør i Eiendomsmegler Vest Martin Raknes sier de opplever en todeling av markedet nå.

 

– Det er en del objekter som fortsatt går godt og til gode priser, men så ser vi samtidig at vi har en del objekter som vi må ha flere visninger på og bruker mer tid på å selge, sier han til Vest 24.

Han sier at det overraskende nok er en del sentrumsleiligheter som har tatt litt tid å få solgt i august.

– Våre tall viser at vi har hatt en god del flere visninger på slike leiligheter i august enn tidligere i år. Det blir interessant å se utviklingen fremover. Dette betyr jo at det er en del usolgte leiligheter som vil vise igjen i statistikken i september og oktober, påpeker Raknes.

Han forteller at mange rekkehus og eneboliger har gått raskt unna i august.

– Veldig mange eneboliger og rekkehus har blitt solgt forholdsvis raskt og til gode priser. Det er et uttrykk for at det er få boliger til salgs av den typen folk ønsker. På typiske familieboliger har vi gjerne hatt 15 til 20 på visning, sier han.

Rogaland er den eneste regionen i landet som ikke har hatt prisvekst de siste 12 månedene, med minus 0,1 prosent. Raknes er ikke bekymret for at Bergen skal få en lignende utvikling fremover.

–  Jeg frykter ikke at Bergen skal oppleve det samme for vi er mindre eksponert for nedgangen i oljeindustrien enn Rogaland, men vi  kan fort få en høst med utflating i både priser og aktivitet, kanskje først og fremt i form av lengre omsetningstid, sier Raknes.

I kartet under kan du sjekke hva boligene som ble solgt i Bergen i august gikk for: