– Jeg har alltid hatt lyst til å starte for meg selv. Etter fem år hos Privatmegleren, tenkte jeg at det var på tide å gjøre det, sier Terje Leknes, eiendomsmegler og direktør i Syv Fjell eiendomsmegling AS.

Han fikk klarsignal fra finansmyndighetene til å gå gang med boligsalg i februar. I april solgte han sine to boliger i det nye firmaet. Hittil i mai har han solgt én bolig.

– Strategien nå i oppstarten er å selge minst to boliger i måneden. Da overlever jeg helt greit, sier 31-åringen.

Tre selger halvparten

Leknes føyer seg dermed inn i gruppen av små aktører på eiendomsmeglermarkedet i Bergen som prøver å utfordre de store.

Tall fra Eiendomsverdi fra mars og april viser at de tre aktørene som solgte flest boliger de to månedene, DNB Eiendom, Eiendomsmegler Vest og Privatmegleren, til sammen hadde 49 prosent av alle salgene. Legger vi til nummer fire på listen, Krogsveen, er andelen nesten seks av ti boliger.

13-14 meglerfirma, samt noen advokater, konkurrerer om den resterende markedsandelen på vel 40 prosent. Av dem har flere så få salg at de ikke engang ha én prosent av salgene. (se grafikk)

Vil vokse

Blant dem er altså Leknes. Den ferske gründeren har både samboer, barn og hus, og vedgår at det er skaper et visst press.

– Å ta risiko er interessant og artig, men siden jeg er alene, har jeg små kostnader. Og jeg hadde budsjettert med to-tre måneder uten lønn da jeg sluttet i forrige jobb. Den perioden er over nå, sier megleren.

– Ingenting gratis

Erik Mortensen i Meglerhuset Mortensen AS er en veteran i klassen liten utfordrer. Han har drevet for seg selv siden 2000.

I mars solgte han to eiendommer, i april én. I fjor solgte han 37 boliger til en verdi av totalt 150 millioner kroner. Totalt sett har jeg solgt ti eiendommer hittil i år, forteller han.

– Jeg har valgt å være liten, selv om man ikke får noe gratis som liten. Det kan være vanskelig å få en jevn omsetning, og vi har akkurat de samme rapporteringskravene til offentlige myndigheter som de store firmaene, sier Mortensen.

Han påpeker at det likevel er flere fordeler ved å være liten, både for ham selv og kundene.

 – Selv har jeg en fantastisk fleksibilitet. Med dagens teknologi trenger jeg ikke å jobbe fra et kontor, men kan sitte på hytten, hjemme eller hvor som helst. Kundene trenger bare å forholde seg til en person, og alt går fortere enn i større bedrifter, hevder Mortensen.

Vil bli en betydelig aktør

Et bredt kontaktnett og de mange nye mulighetene for markedsføring via internett og sosiale medier de siste årene, har gjort det lettere å være liten, ifølge Mortensen.

Hans råd til andre små aktører er klart:

– Som liten kan man ikke si nei til oppdrag eller spesialiere deg på en type eiendommer eller område. Man kan aldri få for mange. Det er også viktig å ta tæring etter næring. Ikke bruk penger før du har tjent dem. Det er en veldig lite stabil inntekt, påpeker Mortensen.

Mortensen sier at han på vanlige boliger gjerne konkurrerer på pris.

– Men på mer eksklusive boliger er det andre kriterier som legges til grunn, sier han.

Leknes har i motsetning til veteranen Mortensen ambisjoner om å bli en stor aktør på sikt.

– Det avgjørende for å vinne frem i konkurranse med de store er å ha det beste produktet og at megleren er en dyktig person, mener Leknes.

Han vil ikke først og fremst konkurrere på pris.

– Nei, i utgangspunktet legger jeg meg likt som de andre, men jeg kan jo være imøtekommende, sier 31-åringen.

– Tar dem på alvor

– De mindre foretakene er også konkurrenter vi tar på alvor, men vi opplever at den tøffeste konkurransen står blant de største, sier Martin Raknes, regiondirektør i Eiendomsmegler Vest.

– Det er også oftest noen av de store vi blir sammenlignet med hos kundene når alt kommer til alt, sier han.

Eiendomsmegler Vest hadde nest flest salg i Bergen siste året og måneden. Raknes tror de minste foretakene vil slite med at utviklingen går fortere og fortere.

– Samtidig er det slik at flinke folk alltid klarer seg. Sosiale medier ser vi også åpner noen dører for spesielt de mindre. I det store bildet tror jeg likevel de største og bankeide foretakene vil dra litt ifra, sier han. 

Dag Jonny Johannessen, daglig leder i DNB Eiendom, byens markedsleder, mener de små aktørene bidrar til å holde dem skjerpet.

– Men jeg er litt usikker på om foretak med en til to meglere vil være liv laga i fremtiden. Store foretak har et eget apparat som jobber med å videreutvikle produktene og med administrasjon slik at den enkelte megler kan konsentrere seg om oppdraget, påpeker han.

– Gunstig situasjon for forbrukerne

Kurt F. Buck, regionsjef i Eiendomsmegler 1, som er blant de fem største aktørene i byen, mener konkurransesituasjonen er gunstig for forbrukerne.

– Vi må hele tiden sørge for å være konkurransedyktige på både pris og kvalitet.

Tom Jørgensen i Privatmegleren, som er tredje størst i Bergen, sier at deres meglere må levere hver gang, uansett hvem de måles mot.

– Jeg tror uansett det er underordnet for kunder som ønsker å benytte våre meglere at vårt meglerkontor, Privatmegleren Vikebø & Jørgensen, er landets største enkeltstående meglerkontor, påpeker han.