Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år har de sesongjusterte boligprisene i Bergen økt med 1,2 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

På landsbasis har de sesongjusterte boligprisene steget med 1,6 prosent.

Ser man på prisveksten på Vestlandet utenom Bergen, er den 2,5 prosent.

Det siste kvartalet er det Oslo med Bærum som har hatt den sterkeste veksten i boligpriser, med en økning på 3,1 prosent, sesongjustert.

I Stavanger har de sesongjusterte prisene falt med 0,9 prosent siste kvartal, mens de sto stille i Trondheim.

Prishopp fra i fjor

Til tross for at Bergen har hatt en svakere vekst det siste kvartalet enn snittet i landet, er prisveksten sammenlignet med 1. kvartal i fjor nest høyest i landet.

Sammenlignet med samme tid i fjor, er prisene i Bergen nå i snitt 8,5 prosent høyere.

Bare Oslo med Bærum og Akershus uteom Bærum har hatt en høyere prisvekst siste året, med henholdsvis 11,9 prosent økning og 8,6 prosent økning.

På landsbasis har prisene økt med 7 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Slik har utviklingen i kvadratmeterprisene på selveierboliger vært i Bergen siste året:

BoligtypeGj.snittlig kvmpris 1. kvartal 2014Gj.snittlig kvmpris 1. kvartal 2015
Eneboliger29 24931 374
Småhus30 17632 111
Blokkleiligheter43 24648 549

Og slik har utviklingen i kvadratmeterprisene på selveierboliger vært i Fjell og Askøy siste året:

FjellGj.snittlig kvmpris 1. kvartal 2014Gj.snittlig kvmpris 2015
Eneboliger22 84023 755
Småhus23 67126 667
Blokkleiligheter32 27436 467
Askøy  
Eneboliger25 19525 915
Småhus23 99026 927
Blokkleiligheter30 92032 495