Boligprisene øker vanligvis i mars måned, men mars i år er litt spesiell fordi påsken i sin helhet var i mars.

Likevel økte boligprisene i landet med 1,9 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi som ble lagt frem i tirsdag.

Prisene steg med 1,2 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Årsveksten er 5,6 prosent på landsbasis.

I Bergen steg prisene med 1,1 prosent.

– Utviklingen i mars har vært sterk. Det er likevel ikke grunn til å konkludere på bakgrunn av marstallene på grunn av påsken. Men det er et uttrykk for at mange ser det som trygt og en god investering å gå inn i boligmarkedet fremdeles, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

I februar var til sammenligning boligprisutviklingen overraskende svak, med en nedgang på 02, prosent i Bergen sammenlignet med januar. I landet totalt steg prisene med 0,2 prosent.

Slik var utviklingen i bydelene

Dreyer sier de er overrasket over den sterke veksten i mars, men mener man må se mars og april sammen før man konkluderer om det er et blaff eller uttrykk for en trend.

– Det var vekst i alle målbare regioner i mars måned, mendet er ikke i en normalsituasjon i norsk økonomi, så derfor er det overraskende at det også er vekst i Rogaland, sier han på pressekonferansen.

Bergen hadde også en sterk vekst i mars måned.

Prisutviklingen i bydelene i Bergen siste måned (siste 12 md. og side 5 år i parentes):

  • Arna og Åsane: 1,5 % (5,7 %, 30,4 %)
  • Bergenhus og Årstad: 1,0 % (3,6 %,   33,1 %)
  • Fana og Ytrebygda: 1,4 % (4,8 %, 30,6 %)
  • Fyllingsdalen og Laksevåg: 0,8 % (3,5 %, 31,8 %)
  • Bergen: 1,1 % (4,1 %, 31,9 %)
  • Hordaland: 1,3 % (4,1 %, 30,1 %)

Vekst i alle regioner

Også Stavanger og Sandnes hadde vekst siste måned.

Det var et fall i antall solgte boliger på 25 prosent i mars, men Dreyer beroliger med at dette skyldes at hele påsken falt i mars måned i år.

Salgstiden gikk litt opp fra mars i fjor, fra 35 til 37 dager i snitt i landet.

Men det er store regionale forskjeller, påpeker Dreyer.

I Bergen tok det i mars 22 dager å selge en bolig, mot 13 dager i mars i fjor. Det var nest raskets i landet,  kun bak Oslo med 15 dager i snitt.

Prisendringen i de store byene i mars 2016 (siste 12 mnd. i parentes):

Bergen:      +1,1% (+4,1%)

Oslo:           +2,3% (+9,9%)

Tromsø:     +1,7% (+4,3%)

Trondheim: +1,8% (+4,4%)

Kristiansand: +1,3% (+2,4%)

Stavanger:   +0,4% (-6,7%)

Venter hektisk vår

Dreyer sier de venter den vanlige vårflommen, og at de ser at tilbudet øker. Men økningen er ikke så stor som vanlig, sier han.

– Mange rekkehus og eneboliger skal ut nå i april, hører vi fra våre medlemmer, sier Dreyer.

Regionsjef i Eiendomsmegler 1 Kurt F. Buck påpeker at antallet salg ble en del lavere i mars enn normalt på grunn av den to uker lange påske- og vinterferien i Bergen.

– Den siste uken har derimot markedet virkelig tatt seg opp. Det har vært sjeldent mange gode salg, og svært godt besøk på visningene. Nå kommer det også noe flere boliger i markedet, og vi forventer en svært hektisk vår, sier han.

Også nye boliger selger svært godt nå, ifølge Buck.

– Godt prosjektsalg er en god indikator for at folk ser positivt på sine fremtidsutsikter. Hoveddriveren er utsiktene til svært lave renter i lang tid fremover, mener han.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bankene reduserte sine boliglånsrenter til nye kunder med 0,05 prosentpoeng i snitt i februar, til et snitt på 2,50 prosent. Eksisterende boliglånskunder fikk i snitt 0,02 prosentpoeng lavere rente, og hadde en snittrente på 2,68 prosent i februar.

Overraksket

Regionleder i Krogsveen i Hordaland Fredrik Søreide sier han ble litt overrasket over en prisvekst over én prosent i Bergen.

– Jeg trodde ikke vi skulle se over en prosent i mars,  både på grunn av påske- og vinterferie og at det har vært litt roligere på salgsfronten. Men dette viser at markedet er velfungerende,og at vi bor i nest største by opg dermed har litt flere ben å stå på enn oljen. Også den lave renten spiller inn, sier han.

Oljebrems noen steder

Buck påpeker at det likevel er områder i og rundt Bergen der de merker at oljekrisen slår mer inn i boligmarkedet.

– Vi merker litt på Sotra, Askøy og i området rundt Kokstad og Sandsli at det kanskje er litt roligere der enn vi har vært vant til siste årene. Det henger nok kanskje sammen med at det er litt flere i de områdene som er berørt av oljekrisen. Resten av Bergen virker så å si uberørt, sier Buck.

Han understreker at dette er en tendens som kan være vanskelig å finne igjen i statistikken.

– Men vi får en følelse på det fordi vi sitter så tett på markedet. vi ser også at om folk ikke får den prisen de vil ha for boligen, så venter de med å selge. På grunn av den lave renten har flere større mulighet til å sitte med to boliger i noen måneder, ser det ut for, sier Buck.

Også Søreide sier de merker en viss effekt av oljekrisen i Ytrebygda bydel.

– Vi har ikke sett noen voldsom nedgang, men merker at dyrere eneboliger går tregere, og det skyldes nok oljekrisen. Omsetningen har økt med 10 dager i de områdene på ett år, og noe mer på eneboliger, sier han, og legger til:

– Det sier seg selv siden de som har mistet jobbene sine ofte er folk med gode inntekter og dermed dyrere eneboliger.

Når det gjelder Sotra, peker Søreide på at det i tillegg til oljebremsen ligger nærmere 300 nye boliger for salg i kommunene Fjell, Sund og Øygarden.

– Det påvirker selvfølgelig bruktboligmarkedet.