Boligprisene i landet sank med 0,9 prosent fra august til september, viser boligprisstatistikken Eiendomsverdi har utarbeidet for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk boligprisene opp med 0,1 prosent på landsbasis.

I snitt tok det 31 dager å selge en bolig i Norge forrige måned.

I Bergen sank boligprisene med 1,1 prosent fra august til september.

Fra juli til august steg derimot boligprisene i Bergen med 2,0 prosent.

Store forskjeller

Slik var utviklingen i bydelene i september:

Arna og Åsane: - 1,2 % (+9,4%)

Bergenhus og Årstad: - 1,2% (+8,5%)

Fana og Ytrebygda: - 0,7% (+7,2%)

Fyllingsdalen og Laksevåg: - 1,0% (9,0%)

Bergen: - 1,1% (+8,4%)

Hordaland uten Bergen: - 0,7% (+6,1%)

Det tok i snitt 21 dager å selge en bolig i Bergen i september, mot 17 dager i august.

Men tiden varierer fra 13 dager i Arna og Åsane til 29 dager i Fana og Ytrebygda.

Nedadgående trend

– 12-månedersveksten i landet er nå på 6,9 prosent, men kurven peker nedover, sier administrerende dirketør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer på pressekonferansen.

– Vi er ganske sikker på at den kurven vil fortsette nedover, og at vi vil ende med en 12-måneders vekst på 5-tallet, som vi har sagt i flere måneder, sier han.

Han understreker at det likevel er en god margin prismessig sammenlignet med 2014:

– Det er egentlig et flatt marked i september når man ser på de sesongkorrigete tallene.

Det er veldig store regionale forskjeller, understreker han.

– I Bergen ser vi en mer moderat vekst de siste 12 månedene. Den er gått ned til 8,4 prosent etter å ha ligget over 10 prosent tidligere, sier Dreyer.

– Ingen grunn til panikk

Regiondirektør Martin Raknes i Eiendomsmegler Vest sier utviklingen i september er en fortsettelse av bildet de så i august.

– Da sa vi at det ville bli spennede å se tallene i september fordi vi opplevde at en del eiendommer ikke ble solgt i august og det gikk litt tregere. Mange av disse boligene ble solgt i september, og det ser vi igjen på prisene og omsetningstiden, sier han til Vest24.

Raknes mener prisene vil flate ut og kanskje falle svakt utover høsten.

– Folk er mer usikre. Stryringsrenten er nå så lav at folk har begynt å forstå hvorfor den settes ned. Samtidig stimulerer jo rentenedsettelsen til prisvekst, og den underliggende årsaken til prisvekst er jo underskudd på boliger der folk ønsker å bo. De to siste faktorene viser at det er et sammensatt bilde som ikke entydig peker i nedadgående retning for boligprisene, sier han, og tilføyer:

– Det er viktig at det ikke sprer seg en større psykologisk usikkerhet i markedet enn det reelt er grunnlag for. Kanskje må noen selgere justere forventingene sine noe, men det er ingen grunn til panikk.

– Som ventet og ønsket

Dag Jonny Johannessen, daglig leder i DNB Eiendom Bergen, sier de opplever at boligmarkedet forsatt fungerer bra.

– Vi selger mer enn i fjor og har en raskere omsetning enn i resten av landet. At prisene er omtrent uendret når man sesongkorrigerer dem, er både en ønsket og ventet utvikling, sier han til Vest24.

Johannessen håper nedsettelsen av styringsrenten i september ikke skal gi noen økning i prisene fremover.

– Vi håper det heller bidrar til å holde prisene stabile. Om det skjer er vi der vi skal være. Jeg tror på et flatt marked ut resten av året, og kanskje en liten nedgang i desember, sier han.

Knekk i leieprisene

Det er nå ganske god balanse i tilbud og etterspørsel i de fleste regioner, ifølge Dreyer.

– Byene utvikler seg noe forskjellig, men leiemarkedet har roet seg en del. I Bergen har leieprisene fått en knekk ned i tredje kvartal. I Oslo er det større press på leieprisene enn i de andre store byene, og der steg prisene noe, sier han.

En gjennomsnittlig toroms leilighet leies ut for 11.485 kroner i Oslo, 10.090 kroner i Bergen og 9.640 kroner i Trondheim i september.
 

– Lengre tid å selge

For første gang i 2015 er antall boliger til salgs på landsbasis større enn på samme tid i fjor.

– Det ligger an til å rekordantall boliger for salg i høst selv om også fjorårets høst var hektisk, sier Dreyer.

Ifølge Martin Raknes i Eiendomsmegler Vest økte antallet nye boligannonser i september med 16 prosent.

– Samtidig økte omsetningsvolumet med 8,8 prosent. Det betyr at det ble solgt flere boliger i september i år enn i fjor, men antallet boliger for salg økte mer enn antallet som ble solgt, derfor ser vi at omsetningstiden stiger. En boligselger må dermed regne med at det kanskje tar lengre tid å selge utover høsten, påpeker han.

Prisutviklingen

Slik var boligprisutviklingen i de største byene fra august til september (utviklingen siste 12 måneder i parentes):

Oslo:  - 0,6 prosent (+ 11,1%)

Bergen: - 1,1 prosent (+ 8,4%)

Tromsø: - 1,0 prosent (+8,8%)

Trondheim: - 1,1 prosent (+5,6%)

Kristiansand: - 1,3 prosent (5,1%)

Stavanger: - 2,2 prosent (-2,8%)