5. august meldte media at boligprisene hadde falt i juli i alle storbyene i landet utenom Oslo.

På landsbasis var prisfallet 1,1 prosent fra juni til juli. Minus 0,3 prosent når man justerte for sesongvariasjoner, ifølge tall Eiendomsverdi har utarbeidet for Eiendom Norge.

I Bergen var prisfallet 0,4 fra juni til juli.

– Ba om sesongjusterte tall

Men Christer Vikebø og partner Tom Jørgensen i Privatmegleren Vikebø og Jørgensen, ville ikke slå seg til ro med at det var et faktisk prisfall.

 

– Det ble gjort et stort nummer i media av at prisene hadde falt. Men vi opplevde juli som en ganske bra måned og tenkte at det ikke hadde vært noe fall i prisene, sier han til Vest24.

Når Eiendom Norge presenterer boligprisstatistikken, er tallene kun justert for såkalte sesongvariasjoner som skyldes at forhold som ferier og høytider virker inn på tallene, på landsbasis.

– Derfor ble vi nysgjerrige på hva de sesongjusterte tallene ville vise for Bergen sin del. Vi tok derfor kontakt med firmaet som foretar disse beregningene og spurte om de kunne være så snill å regne det ut for oss, forteller Vikebø.

– Vil skape riktig bilde

Det viste seg at de hadde rett i antakelsen sin om at de sesongjusterte tallene ville vise at prisene steg i Bergen også i juli.

– Den sesongjusterte prisøkningen er 0,2 prosent.  Jeg ble ikke overrasket over dette, men det er nok en del andre som blir det, sier Vikebø.

– Men hvorfor er det viktig å vite hva den sesongjusterte prisen er?

– I måneder som juli og desember slår sesongvariasjonene ofte hardere ut på prisene enn ellers på grunn av ferie og høytid. Da blir det viktigere å sesongjustere de månedene enn i andre måneder om man skal få et riktig bilde av boligprisene, forklarer eiendomsmegleren.

– For dem som i hovedsak har lest overskriftene om boligprisene, blir jo inntrykket som skapes av markedet i Bergen i juli feil. Jeg mener ikke nødvendigvis at dette betyr at prisene vil øke i høst. Jeg har heller ikke noe ønske om å fyre opp markedet, men mer et ønske om at bildet som skapes av boligmarkedet skal være riktig, påpeker Vikebø.