– Dette er den boligen vi har tjent mest på siden vi startet i bransjen i 2006, sier daglig leder i Kronby Eiendom AS, Rune Sandin Sandnes.

Taksten økte kraftig

I starten av mai i år kjøpte firmaet oppussingsobjektet på Skjold for 3,15 millioner kroner.

Boligsalgsrapporten som fulgte med prospektet, fortalte om et hus som ville kreve mye arbeid og penger å sette i god stand. Takstmannen trakk fra 1,3 millioner kroner fra verdien på boligen som følge av kostnader til oppgradering. Taksten ble satt til 3,3 millioner kroner.

Da Kronby Eiendom AS i juli la ut den samme boligen for salg, hadde de byttet to-tre vinduer og noen innerdører, samt malt utsiden av boligen.

 I den nye verdi- og lånetaksten ble det trukket fra 740.000 kroner fra boligens verdi og konkludert med en takst på 4,2 millioner kroner.

 – Vi brukte vel rundt 100.000 kroner på boligen før vi solgte den, sier Sandnes.

Salgsprisen endte på 4,1 millioner kroner.

Mandag skrev Vest24.no at Forbrukerrådet vil ha slutt på at eiendomsmegler bestiller takstmann.

– Priset for lavt

Sandnes sier de slo til på huset i mai fordi de mente det var priset for lavt.

– Det er sjelden slike anledninger som dette dukker opp. Da vi kjøpte boligen var vi heldige med timingen, sier han.

Det er eiendomsmegleren som solgte huset andre gang, Per Magne Birkeland, partner i Privatmegleren, enig i.

– Dette er et påfallende avvik i taksten. Spørsmålet er om den første var for lav eller den siste for høy. Om jeg hadde en bolig som jeg mente var mer verdt enn det takstmannen har satt opp, ville jeg nok anbefalt selger å hente inn en ny takst, for takstmenn er ikke guruer. De gjør feil de også, påpeker han.

Eiendomsmegleren som solgte boligen i mai, til 3,15 millioner kroner, ønsker ikke å kommentere saken.

– Ikke like grundig

Takstmann og byggmester Frode Støldal Edvardsen, som hadde den høyeste taksten, mener også den første taksten var for lav.

Boligsalgsrapport

  • Den mest brukte rapporten vd boligsalg er en verdi- og lånetakst. Den er kun basert på en visuell befaring. Dette betyr at feil og mangler ved boligen kun har blitt fanget opp dersom det har vært synlige symptomer på skader, men svært mange boligfeil er skjult bak vegger og under gulv.
  • En boligsalgsrapport er en mer detaljert visuell besiktigelse, enkle funksjonstester, inngrep i konstruksjonen, samt mer bruk av fuktindikatorer på utsatte steder. Dette gir takstingeniøren et riktigere bilde av den tekniske tilstanden boligen befinner seg i.
  • NITO takst, Norges Takseringsforbund og Eiendom Norge gikk i 2012 ut og kunngjorde at bransjene gikk sammen om å gjøre boligsalgsrapport obligatorisk ved boligsalg.
  • Høsten i fjor konkluderte Finanstilsynet med at man ikke kan kreve at selger må kjøpe en boligsalgsrapport fordi det er i strid med «god meglerskikk».
  • I stedet innførte bransjene fra 1.1 2015 boligsalgsrapport som standard.

Kilde: NITO takst

Siden det er lagt kalkyler til grunn for verdifradraget, vedgår han at det er litt vanskelig å forklare avviket i fradrag på 560.000 kroner, men han står for verdivurderingen sin.

– Men siden min vurdering var basert på en verdi- og lånetakst, mens den andre var en boligsalgsrapport, er min vurdering mer overflatisk. Jeg mener likevel at bortimot 800.000 kroner er et stort nok fradrag for elde og utidsmessighet, sier Edvardsen.

Takstingeniør Roger Johannessen i Nesttun taksering laget boligsalgsrapporten med den laveste taksten. Han mener 1,3 millioner er et fradrag som gir et langt mer realistisk bilde.

– Huset i seg selv var jo i veldig dårlig stand, og det var forhold ved eiendommen som jeg mener trakk ned. Jeg har trukket fra verdien med tanke på hva man må beregne til oppussing og rehabilitering, sier han.

– Tryggere med

Edvardsen medgir at han selv som forbruker ville følt seg tryggere på en boligsalgsrapport enn en verdi- og lånetakst.

– En boligsalgsrapport avdekker jo mer av eventuelle mangler og utfordringer ved enn bolig. Jeg hadde nok som forbruker fått noe å tygge på om jeg oppdaget et avvik på 900.000 kroner mellom to takster med så kort mellomrom, sier han.

Edvardsen mener boligsalgsrapporter burde bli obligatorisk på eldre eneboliger.

Også eiendomsmegler Birkeland er tilhenger av mer bruk av boligsalgsrapporter.

– Jeg ville selv stolt mest på en boligsalgsrapport siden den er et mer gjennomført og grundig dokument. Men jeg opplever at mange er alt for opptatt av å få en så billig salgsprosess som mulig, og derfor velger bort den dyrere boligsalgsrapporten. Jeg personlig mener dessuten folk legger for stor vekt på verdivurderingen i taksten. Den er retningsgivende, men langt fra noen fasit, og ikke mer treffsikker enn meglerens, sier han.

Nesten ingen økning

Leder i Vestlandets eiendomsmeglerforening og kvalitetssjef i Eiendomsmegler Vest, Toril Cecilie Fridestad, sier de derimot opplever at bruken av boligsalgsrapporter går jevnt og trutt oppover.

– Det er bra. Jeg mener likevel ikke nødvendigvis at bruk av boligsalgsrapport bør bli obligatorisk, men jeg ville ha krevd boligsalgsrapport i særskilte tilfeller for å påta meg oppdraget. For eksempel dersom boligen har stått ubrukt en tid uten tilsyn eller dersom boligen tidligere har vært utsatt for skade som brann eller oversvømmelse, sier hun.

Tall fra Nito takst viser likevel at bruken av boligsalgsrapporter kun har økte med lunkne 1,9 prosent i Hordaland det siste halvåret sammenlignet med samme periode i fjor.

Finanstilsynet konkluderte i fjor høst med at obligatorisk boligsalgsrapport ikke er i tråd med «god meglerskikk», til tross for at både takst- og meglerbransjen

ønsket å innføre det.

Forbrukerrådet og en del meglere mente likevel at bruken av boligsalgsrapporter ville ta seg kraftig opp fordi Finanstilsynet åpnet for at meglere kunne si fra seg, og i noen tilfeller har plikt til å si fra seg, oppdrag uten boligsalgsrapport.

Men administrerende direktør Espen Fuglesang i Nito takst kan nå konstatere at økningen kun har vært på 1,9 prosent siden nyttår i Hordaland.

Økningen gjelder den gamle boligsalgssrapporten. Den nye boligsalgsrapporten som ble presentert på nyåret har så å si ikke blitt tatt i bruk.

– Gir bedre grunnlag

Fuglesang sier bransjen fortsatt jobber for å gjøre boligsalgsrapporter til standard for de fleste eiendommer som skal selges og for å få regulert takstbransjen.

– En takstmann som har laget en boligsalgsrapport har sannsynligvis et bedre grunnlag for å sette verdi fordi han har bedre kjennskap til boligens tilstand, påpeker han.

Han sier at taksten selvsagt kan ha en innvirking på hvor mye en bolig selges for, siden det er en profesjonell part som har satt taksten.

– Det er sjelden vi opplever så store sprik i takstene som i dette tilfellet. Våre medlemmer har gode verktøy for å kunne prise ganske treffsikkert, både i forhold til hvilke fradrag som bør gjøres på grunn av mangler og oppgraderingskostnader og markedsverdien.

Fuglesang påpeker at en boligsalgsrapport gir kjøper et bedre beslutningsgrunnlag.

– Dette kan slå begge veier med tanke på prisen på en bolig. Mindre usikkerhet kan drive prisen opp, men om det avdekkes store feil og skader kan det selvsagt også gjøre at salgsprisen blir lavere, med mindre kjøperne har andre motiver som gjør at tilstand på objektet ikke er vesentlig.