Tirsdag la fondet fram en rapport om norsk økonomi hvor det advarer mot at «de høye og stigende boligprisene og husholdningenes gjeld i Norge utgjør en vesentlig risiko for den finansielle stabiliteten», skriver Aftenposten. IMF mener boligmarkedet ved årsskiftet var overpriset med 40 prosent.

LES OGSÅ: Boligprisene gikk ned i Bergen i juni 

LES OGSÅ: God prisvekst på borettslagsboliger 

Fondet påpeker at boligprisene har økt med 140 prosent siden 2000, dobbelt så mye som den generelle prisveksten. I tillegg har gjelden til en norsk gjennomsnittsfamilie økt fra 145 prosent av disponibel inntekt i 2002 til 220 prosent i fjor, noe som er høyere enn i de fleste sammenlignbare land.

Årsakene til utviklingen tilskrives lav ledighet og lave renter, samt store skattefordeler ved å sette pengene i bolig fremfor andre investeringer. I tillegg bidrar befolkningsvekst og tilflytting til byene til å drive prisene oppover. Det samme gjør reguleringer som demper boligbyggingen, skriver IMF i rapporten. (©NTB)