Det har vært brei politisk enighet og en suksess at lønnsdannelsen i Norge skal skje gjennom frontfag der den konkurranseutsatte industrien skal danne grunnlaget og sette rammene for lønnsdannelsen. Dermed har frontfagsoppgjørene vært gjennomført med verkstedoverenskomsten i front/industrien. Industrioverenskomsten har lagt rammene for tariffoppgjørene.

Fellesforbundet, som alltid har kjørt frontfag ved forbundsvise oppgjør, kan ikke leve med å være i front og legge rammene for resten av oppgjørene, når NHO og Norsk Industri går til angrep med et kobbel av jurister på resultatene «før blekket er tørt». Slik de nå har gjort med den siste dommen vedrørende likebehandling.

Bestemmelser kom inn i tariffavtalene ved oppgjøret 2012. Vi har heller ikke glemt NHO og Norsk Industri sitt angrep på allmenngjøring på verftene, en sak de tapte i tre rettsinstanser, sist i Høyesterett, deres kamp mot å videreføre allmenngjøring av verkstedoverenskomsten og andre overenskomster i 2014.

Skal Fellesforbundet binde seg og forsvare frontfagsmodellen må de ha aksept fra medlemsmassen. Denne aksepten er nå tynnslitt, takket være NHO og Norsk Industri.

Som lokal fagforeningsleder og forbundsstyremedlem kan jeg ikke den ene dagen forsvare frontfagsmodellen og dens resultater for neste dag oppleve frontalangrep på de samme resultater.

I tillegg opplever vi Regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven med støtte fra det samme NHO og Norsk Industri. De ønsker flere midlertidige ansettelser, les vanskeligere å avsløre sosial dumping.

De ønsker lengre arbeidsdager, mer søndagsarbeid, overføring av makt fra fagforeninger til arbeidsgivere, ja listen er lang. I et slikt klima lurer jeg på om de selv tror at et trepartssamarbeid kan overleve, om de selv tror at frontfag kan overleve.

I et slikt klima vil ingen greie å få aksept i medlemsmassene for frontfagsmodellen, heller ikke for den norske modellen der trepartssamarbeid er det sentrale element.

Det kan virke som om NHO og Norsk Industri ikke vet hvilken fot de skal stå på etter at de fikk en blåblå regjering. Med de angrepene vi nå opplever fra både NHO, Norsk Industri, andre bransjeorganisasjoner med hjelp fra den blåblå Regjeringen, er den norske modellen, tre parts samarbeidet og frontfagsmodellen dau som en sild.

Jeg oppfordrer både Regjeringen, NHO og deres bransjeorganisasjoner til å ta et valg.

De kommer ikke til å få i både pose sekk. De må velge mellom krig eller samarbeid. Nok er nok.