Dersom vi glemmer å opptre med respekt, omsorg og å opptre rettferdig mot de ansatte, stopper maskineriet i organisasjon opp. Det er kun når vi som ledere innser at det ikke bare handler om oss selv at vi lærer å lede på et høyt nivå. 

Så hva er egentlig forskjellen på de beste og de som representerer gjennomsnittet? 

Først og fremst setter de beste lederne spørsmålstegn ved hvorfor ting står i ro. De ser hva som skaper verdier. De er gode på å bygge nettverk og har i tillegg god selvinnsikt. Forskning viser også at de skaper gode arbeidsvilkår for den enkelte medarbeider.

I organisasjoner der det å lede på et høyt nivå er regelen fremfor unntaket, er det noen hovedområder organisasjonene mestrer betydelig bedre enn gjennomsnittet:

 1. De har fokus på de rette målene og visjonene og gir dermed retning og for sine ansatte. Denne type organisasjoner har ofte en velfungerende kommunikasjonsavdeling der viktig informasjon når ut til alle medarbeiderne i organisasjonen. Forventningene til hva som skal leveres er avklart mellom partene i en tidlig fase, og det er tydelig for alle hva som skal leveres og når.

 2. De ivaretar kundene sine ved å pleie sine ansatte og setter dem øverst i hierarkiet. Tankegangen er at dersom vi ivaretar våre ansatte så vil de ta seg av våre kunder på samme måte som vi behandler dem. Gjør vi dette på en profesjonell måte vil det kunne bringe suksess til bedriften. Gjør vi det halvhjertet blir resultatet deretter. Mange av oss har hørt utallige ganger at kunden alltid har rett, deriblant meg selv da jeg jobbet i varehandel. Det jeg ikke var klar over var effekten av å snu opp ned på dette gamle utrykket. De ansatte først! Så genialt og likevel så undervurdert. 

 3. De har den rette ledelsesstilen og mestrer endringer, er nysgjerrige på å ta i bruke ny teknologi og er innforstått med at sosiale medier er en del av det nye arbeidslivet. Å utvikle gjensidig tillit og respekt gjennom gode relasjoner er noe av det viktigste vi som ledere kan gjøre for å skape resultater. Som leder motiveres jeg ved å iaktta og observere ledere som mestrer ledelse på et høyt nivå. De som fungerer som gode rollemodeller, de som er i stand til å dele av sin kunnskap og de som tar beslutninger. Å unngå å ta en beslutning er verre enn å ta en dårlig beslutning. Innenfor dette området vil vi også finne de etiske retningslinjene som igjen har fått en opptur i dagens HR-diskusjoner.

 4. De er lærende organisasjoner. Det er i nedgangstider vi skal gjøre oss klare for en ny oppgang. Det er i nedgangstider vi skal utvikle organisasjonen og det er i nedgangstider vi må samhandle på tvers av næringer og med våre konkurrenter. Denne tiden vil skille de beste fra de middelmådige, de som er visjonære fra de som leder i nuet og de som lykkes fra de som mislykkes. Det faller og står på evnen til å beholde strategisk kompetanse i et marked man ikke kontrollerer.

 I de organisasjonene som lykkes fokuseres det ikke bare på en, men tre bunnlinjer:

  • Vi må være den foretrukne leverandøren. Måten vi behandler våre ansatte på er avgjørende for våre kunderelasjoner og kundepleie.
     
  • Vi må være den foretrukne arbeidsgiveren. For å bli best må du også klare å tiltrekke deg de beste og å utvikle de beste. I HR handler det mye om å identifisere talentene, utvikle de og til slutt; slippe de til i organisasjonen. Å være en synlig arbeidsgiver og jobbe med branding og identitet er avgjørende for hvorvidt de kloke hodene velger å jobbe for deg eller ikke.
     
  • Vi må være den foretrukne investeringen. Hvilke selskaper og kunder som velger å investere i dine tjenester og produkter er avhengig av hvorvidt du har lykkes med å etablere gode langvarige relasjoner med dine eksisterende kunder og hvor tilfredse de er med leveransene. Gode kunder er de beste ambassadørene for å tiltrekke seg nye kunder på lik linje med at fornøyde ansatte er de beste ambassadørene for å selge selskapet og tiltrekke nye medarbeidere.

Man velger ikke den ene bunnlinjen fremfor den andre. Den triple bunnlinjen er sammensatt og alle områdene er like viktige for en organisasjon. De fleste av oss er opptatt av å lykkes og suksess kommer ikke av seg selv. For å levere et godt resultat må vi ha en veldrevet organisasjon.

Når vi forstår verdien av kunnskap og den makten den har på bunnlinjen, vil vi også lettere forstå at de å slippe de ansatte til i form av sin kunnskap, erfaring og motivasjon vil medføre at de utvikler en sunn trippel bunnlinje.

Lederskap handler om å bevege seg fra et sted til et annet, hvis du og dine ansatte ikke vet hvor du skal, spiller ikke lederskapet ditt noen rolle. 

Å lede med kun måloppnåelse for øyet er ikke nok. 

Kilde: Leading at a higher level, Ken Blanchar