La oss erstatte dagens svake fylkeskommuner med en folkevalgt og sterk vestlandsregion. Bergen og Stavanger som byfylker, med rest-Hordaland og rest-Rogaland som små omkringliggende fylker, er ikke bare en dårlig løsning for innbyggere og næringsliv.

Det vil også forhindre muligheten for at Vestlandet samler seg og blir en kollektiv kraft som kan balansere Oslo-dominansen.

LES OGSÅ: Færre kommuner er god regionpolitikk

LES OGSÅ: Små kommuner er godt for demokratiet

LES OGSÅ: – Sponheim framstår som ei logrande bikkje

Dette var også kjernen i budskapet som Aps fylkesordførerkandidat Anne Gine Hestetun og undertegnede hadde i media for to uker siden. Bakgrunnen var at regjeringen har antydet at dagens storbyer bør slå seg sammen med nabokommunene og få fylkesstatus.

På bakgrunn av noen løselige samtaler med en statssekretær har visstnok også byrådsleder Martin Smith-Sivertsen kommet til at dette er noe han vil gå inn for. For øvrig skal det nevnes at å dele opp landet i enda flere fylkeskommuner ikke er forenkling - men det motsatte.

Parallelt pågår det et arbeid med kommunestrukturen i Norge. Det er naturlig og ønskelig at det blir færre og større kommuner, men vi bør gå klokt og varsomt frem. For det første finnes det ikke én fasit for hvordan fremtidens kommunekart bør se ut. For det andre er demokratiaspektet dessverre kraftig nedtonet i alt som kommer fra regjeringen i denne saken.

Når det gjelder Bergen, bør vi ikke avvise idéen om en større storbykommune, spesielt ikke dersom nabokommunene selv ønsker det. Uansett må det samarbeides tettere, og Bergen må være en raus og pålitelig samarbeidspartner. Men så langt har vi ikke registrert noe rop fra disse om sammenslåing med Bergen.

Tvert i mot er det flere steder tatt initiativ til at mindre kommuner rundt Bergen selv bør samle seg i større kommuner, for eksempel i Nordhordland.

I tillegg har da vitterlig Bergen nok av utfordringer å løse selv, enten vi snakker om skoleforfall, økende gjeld, lang saksbehandlingstid for plansaker eller rot rundt bybanetraséer. Det er ikke sikkert slikt frister nabokommuner.

Det var derfor med undring jeg leste Marit Warnckes innlegg i BA 25. november. Her påstås det at undertegnede har kalt idéen om en storbykommune for sjåvinisme, og sågar at det skal være dårlig næringspolitikk. Det er lite sympatisk å tillegge andre meninger de ikke har, for deretter å kritisere dem.

Jeg gjentar gjerne at jeg synes holdninger fra Høyre og Frp om at Bergen skal få fylkesstatus lukter av sjåvinisme. En ekte bergenspatriot bør i stedet arbeide for at vi samler oss i en større folkevalgt vestlandsregion. Da kan vi arbeide sammen som en internasjonal region som ikke alltid må ta omveien om Oslo når noe skal gjøres.