Det har lyst mot oss i ukevis fra avisstativene ved kassakøene. Stemningen piskes opp dag for dag. Nå skal økonomien visstnok gå fullstendig nedenom og hjem, skal vi tro alskens eksperter og grafer på forsidene.

Og hva skjer så? Jo, vi reagerer gjerne slik vi gjør når vi synes situasjonen er litt uoversiktlig. Vi setter oss på gjerdet og venter.

Men er det virkelig det vi bør gjøre? Bør vi vente med å kjøpe eller selge bolig til alt har stabilisert seg?

SCHEEL-UTVALGET

Jeg er fullstendig klar over at oljeprisen har falt, renten er kuttet og sannsynligheten for at norsk økonomi går inn i en periode med lavere vekst har økt. På toppen av det hele presenterte Scheel-utvalget for noen uker siden forslag til en ny skattemodell som omfatter økt skatt på bolig.

Scheel-utvalget ble nedsatt for å se på hvordan norsk selskapsskatt burde innrettes i lys av den internasjonale utviklingen. Hovedtrekkene i forslagene fra utvalget er at den generelle skattesatsen for bedrifter og privatpersoner skal ned fra 27 til 20 prosent. For å finansiere denne skatteletten, foreslås, blant annet, å beskatte norsk boligformue mer enn i dag og fjerne en rekke fradrag, deriblant BSU-fradraget.

Utvalgets anbefalinger har skapt heftig debatt – ikke primært om selskapsskatten, men om bolig. Og det er ikke rart. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder å eie sin egen bolig. Hele 84 prosent av alle personer bosatt i privathusholdninger eier sin egen bopel, og ifølge SSB var den samlede, beregnede markedsverdien på norske boliger i 2012 nesten like stor som verdien på oljefondet.

FLERE PRISFAKTORER

Mye av forklaringen på at vi nordmenn har så stor boligformue kommer av sterk boligprisvekst over flere år. Det er en rekke bakenforliggende faktorer som kan forklare prisveksten. Lave renter, lav arbeidsledighet, høy befolkningsvekst kombinert med lav boligbygging og generelt god økonomi blant folk stimulerer til økte boligpriser. I tillegg er det norske skattesystemet innrettet slik at investeringer i bolig generelt har vært og fortsatt er gunstig med tanke på skatt.

Scheel-utvalget har i sin 372-siders rapport pekt på at skattefavoriserte investeringer i bolig går på bekostning av andre investeringer og spareformer, og ønsker derfor å endre på regelverket. Men kommer det til å gå uforandret gjennom i Stortinget? Tvilsomt.

Forslaget inneholder såpass mye politisk krutt at det antakelig blir lange og harde dragkamper partiene mellom. Eksempelvis uttalte finansminister Siv Jensen allerede på pressekonferansen at økt eiendomsskatt «ikke sto på regjeringens meny».

Men gitt at forslagene mest sannsynlig tidligst og eventuelt først trer i kraft om noen år. Er det tid for å droppe inntredenen i boligmarkedet? Er prisfesten over?

LANGT PERSPEKTIV

Om det er ekspertene uenig. Ifølge en markedsundersøkelse på Vestlandet utført av Eiendomsmegler Vest i november i år, forventer 46 prosent av de spurte at prisene vil stige fremover, mens bare åtte prosent tror boligprisene vil synke.

For alle på boligjakt har jeg et klart råd. Å investere i egen bolig er en investering som påvirker økonomien din i lang tid. Du må derfor ha et tilstrekkelig langt tidsperspektiv på boligkjøpet. Kalkuler med å eie boligen i minst tre år, og aller helst fem år eller mer før du planlegger å bytte husvære på nytt.

Det kommer av at det er kostnader forbundet med kjøp og salg. Videre kan du risikere å bli rammet av kortsiktige markedssvingninger. Sitter du på investeringen over lengre tid, er det mer sannsynlig at du kan glatte over disse og dra nytte av den positive prisutvikling som kan skje over tid. Selv om det selvsagt ikke kan garanteres.

BRUK TID PÅ VISNINGER

Mange boligkjøpere er også usikre på hvilket tidspunkt på året det er mest optimalt å kjøpe eller selge en bolig.

Er du på kjøperstien er det jammen ikke lett å si akkurat når du bør kjøpe. Det beror blant annet på når drømmeboligen blir lagt ut for salg. Jeg vil uansett oppfordre alle til å bruke tid på å gå på visninger og gjøre seg kjent med markedet før man slår til.

Nå i desember for eksempel, er det typisk få boliger til salgs i markedet. Det henger sammen med julen. Har du brukt høsten på å orientere deg i markedet og unnagjort den nødvendige praten med banken, kan du ha flaks i romjulen ved at du unngår de verste budrundene, og dermed få en bolig «rimeligere» enn du kanskje ellers ville ha fått.

SESONGMØNSTER

Når det gjelder det optimale tidspunktet for å selge bolig, så viser statistikken fra Eiendom Norge, som er bransjeforeningen for eiendomsmeklingsforetak, at det er en form for sesongmønster. Mens «bare» 2.083 boliger i Norge ble solgt i desember 2013, økte dette til 6.097 i januar i år. De to månedene i 2014 hvor flest boliger ble omsatt, var mai og september da over 9.000 boliger skiftet eiere. Historiske priser viser også at det er i løpet av årets første kvartal boligprisene øker mest, og at prisveksten deretter flater ut.

For deg som skal selge boligen din, er sjansen stor for at du også skal kjøpe bolig. Husk da at du kjøper og selger i samme marked. Skal du nedover – i størrelse og pris – vil det da kunne lønne seg å selge når markedet er hett, mens det kan lønne seg å vente til det tar en liten dipp, dersom du har planer om å bevege deg oppover på eiendomsstigen.

En siste, liten huskelapp til deg som forsøker å «time» markedet: Husk at boligmarkedet tar ikke ferie, og vi skal jo alle bo et sted uansett.