Det er sesong for konfirmasjoner. Du har kanskje fått en invitasjon, eller er hovedpersonen selv? En ikke uvesentlig del av det å konfirmeres i 2016 er gavebordet.

Det er ganske sannsynlig at det bugner. Av penger, bunad eller kanskje et par smykker.

Sparebanken Vest har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en undersøkelse hvor vi spurte voksne mennesker hva de kunne tenke seg å gi til en konfirmant, gitt at de skulle gi en gave.

Penger populært

Svarene var til dels som forventet. En klar majoritet ville gitt pengegave i form av kontanter, altså en konvolutt med synlige pengesedler i. En interessant observasjon isolert sett i og med at unge mennesker er den del av befolkningen som bruker minst kontanter, og mest kort.

Dernest ville mange gitt utstyr til en interesse eller en hobby. Andelen som ville gitt bunad- og/ eller bunadssølv eller smykker var likt med dem som ville gitt et bankinnskudd.

Men det er også interessant å se at relativt mange ville gitt et innskudd på en BSU-konto, eller en pengegave i form av et gavekort i fond.

Motargumentene for å ikke gi penger kan være at noen synes en pengegave fremstår som en lettvint gaveløsning uten at det ligger en god tanke bak. En annen motforestilling er at man frykter at pengegaven sløses bort i forbruk på unyttige ting.

Samtidig; penger er, som undersøkelsen viser, både populært å gi, og mest sannsynlig også populært å få. Da kan konfirmanten bruke dem slik han eller hun vil selv, eller trekke det fornuftige loddet og spare pengene.

Gode sparevaner

Jeg håper og anbefaler at om ikke alle pengene, så i hvert fall at størsteparten av pengegavene, spares. Gode sparevaner etableres allerede i ung alder. Og ingen 15-åring har store daglige, økonomiske utlegg som gjør at pengene må brukes på livsopphold.

Som forelder er det viktig å inspirere og motivere ungdom til sparing på en positiv måte. Sparing skal være gøy og engasjerende. Å se penger vokse er noe alle liker. Diskuter gjerne og lag en plan for hvordan konfirmanten skal få best utbytte av konfirmasjonspengene.

Er det du som er hovedpersonen? Ja, da vil jeg anbefale deg å tenke litt gjennom hva du ønsker å spare til. Har du et konkret sparemål er det oftere lettere å være motivert til å spare. Et sparemål kan være lappen, egen bolig når den tid kommer eller egen bil.

Skal pengene brukes i dag, om 3-4 år eller om 10 år? Grunnen til at jeg spør er fordi svaret på det vil ha stor betydning for hvilke spareform du bør velge. Videre har valg av spareform stor innvirkning på spareresultatet.

Tre eksempler

Tenk deg følgende eksempler.

Tre kamerater, Per, Pål og Espen. De konfirmerer seg og får hver 25.000 kroner i pengegaver.

Per er en glad og aktiv gutt med mange fritidsinteresser. Han planlegger å ta seg en runde på de ulike sportsbutikkene lørdag etter konfirmasjonen og kjøpe alt det utstyret han har siklet på lenge, men ikke hatt penger å kjøpe. Blir det noe igjen putter Per pengene i sparebøssen på gutterommet.

Pål, som er en forsiktig og fornuftig gutt, velger å sette konfirmasjonspengene i banken. Etter tre år tar han ut pengene for å betale for kjøretimer og sertifikat. Renten er i disse dager såpass lav at dersom du tar med skattekostnaden og inflasjon i regnestykket så tjener du egentlig ingenting på å ha pengene i banken. På den annen side så vet Pål nøyaktig hvor mye han har stående i banken til å bruke på lappen.

Espen, den siste av de tre guttene, drømmer om å kunne kjøpe seg egen bolig når han blir voksen. Espen har også diskutert dette med sine foreldre, og de er enige om at konfirmasjonspengene er penger som skal spares for mange år fremover. Espen plasserer dem derfor i et fond.

Etter ti år og som ferdigutdannet tar Espen pengene ut av fondet. Verdi har da økt til nærmere 50.000 kroner, hvis man for eksempel legger til grunn en årlig gjennomsnittlig avkastning på syv prosent. En dobling av konfirmasjonspengene, hvis man ser bort fra skatt og inflasjon.

Litt av hvert

Espens sin spareform er å foretrekke dersom du skal spare langsiktig. Risikoen er høyere, men det er også potensialet for avkastning. Over tid er imidlertid sannsynligheten for positiv avkastning stor og større enn om pengene skulle stått på vanlig bankkonto, men med kort sparehorisont finnes det en mulighet for at pengene har minsket i verdi. Det er derfor viktig å ha en spareplan og en lang horisont å holde seg til.

Er fondssparing noe for deg som er ung nå? Jeg forstår at det kan være kvaler med å putte pengene inn i et fond som vil svinge i verdi. Samtidig kan en si at det er også en stor risiko å ta for liten risiko. Mitt forslag da kan være å dele det opp. Være litt Per, Pål og Espen på en og samme tid.

Kan bli fine eventyr av det også.