Gå til sidens hovedinnhold

– Regjeringen tar feil, ROT-fradrag bør innføres

Artikkelen er over 6 år gammel

Erfaringer fra Sverige viser at staten tjener på å innføre ROT-fradrag, skriver Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

Sist uke ble det kjent at regjeringen ikke vil innføre ROT-fradrag. Det er åpenbart en feil beslutning om de ønsker å få bukt med problemet svart arbeid.

Bygningsgruppen i Bergen Næringsråd har de siste seks år hatt ROT-fradrag som viktig sak i våre møter med politikerne. Byggenæringen har over lang tid erfart at privatmarkedet er forsvunnet for yrker som rørleggere, malere, snekkere og andre håndverkere. Dette skjer samtidig som all statistikk viser at vi pusser opp i private hjem som aldri før. Altså skjer det en betydelig svart omsetning.

I flere avisoppslag de siste årene finner vi at Skattedirektoratet anslår det svarte arbeidet i Norge til over 100 milliarder kroner. I et marked med årlig omsetning på 400 milliarder virker ikke dette unaturlig. Da er det oppsiktsvekkende at Finansdepartementet nå anslår markedet til 10 milliarder og finner at innføring av ROT-fradrag bare vil gi to milliarder kroner til staten.

ROT-fradrag virker på følgende måte: Kjøper du et nytt kjøkken og det koster 40.000 å installere, sender håndverkeren regning på 20.000 kroner til deg og 20.000 kroner til staten. Du kan få slike årlige fradrag på inntil 50.000 kroner. Da ROT-fradrag ble innført i Sverige i 2008, opplevde man at svart arbeid ble bortimot eliminert, og at staten fikk igjen 1 krone og 40 øre for hver utbetalte krone. Staten tjente altså på tiltaket som følge av at flere uregistrerte kom i arbeid, og både arbeidsgiveravgift, personlig skatt og moms økte. Det er ingen grunn til å tro at ikke det samme skal skje i Norge.

Selv om staten er avventende, kommer vi til å holde oppe trykket mot svart arbeid. Våren 2014 produserte vi en egen brosjyre om svart arbeid som ble distribuert til alle i byggebransjen der vi oppmodet til å melde inn tvilsomme arbeid som de møter i sitt daglige virke. På mailadressen svart.arbeid@bergen-chamber.no kommer det hver uke inn tips om svart arbeid eller arbeid som bryter med arbeidsmiljøloven. Tipsene anonymiseres og sendes videre til Skatt Vest og Arbeidstilsynet.

Folk flest vet heller ikke dette: Solidaransvaret i «allmenngjøringsloven» medfører at straffen for svart arbeid i dag er like streng for deg som oppdragsgiver som for håndverkeren. Du kan ende opp med å betale trygder og avgifter i tillegg til bot, og den er gjerne skyhøy. Og du utsetter deg for belastningen med å medvirke til sosial dumping. Fra neste år gjelder det også nye krav til boligrapporter ved salg av bolig. Da holder det ikke med oppdrag betalt under bordet. Og ikke minst utsetter du deg for erstatningsansvar om en svart betalt maler detter ned fra stigen på huset ditt der han skulle brukt godkjent sikring.

Som næringsorganisasjon er vi også spesielt opptatt av at ungdom som vokser opp i Norge skal ha mulighet for å bli håndverkere med fagbrev. Aktører som utfører svart arbeid har selvsagt ikke lærlinger og begrenser derfor arbeidsmulighetene for ungdom. Så langt er det heller ikke lærlingeklausul i offentlige bygg i Norge. Det bør i det minste regjeringen snarest få på plass.

Vi håper regjeringen innser at ROT-fradrag er et virkemiddel for å ta knekken på svart arbeid, og vi kommer til å fortsette arbeidet med dette. Lykkes vi ikke i årets budsjett, kommer vi tilbake ved neste korsvei. For fem år siden sto Bygningsgruppen/Bergen Næringsråd alene om kravet. Nå er både Virke og NHO kommet på banen. Det styrker troen på at vi skal lykkes.