Foreldre som stemte blått, de som har trygge rammer rundt sin faste jobb, og nettopp har kjøpt seg sin første Tesla, har vel neppe sett for seg sine egne barn og barnebarn stå med luen i hånden forran en arbeidsgiver. Eller å stå med luen i hånden overfor banken, uten en fast stilling og uten boliglån. Ungdom blir igjen taperne, for det å klage over kutt i skattefradraget på et boliglån eller en BSU- konto vil ikke lenger angå dem.

Om en da er så heldig å få seg en midlertidig stilling, vil ungdommens fremtid bli preget av ulike kortidsjobber avbrutt av arbeidsledighet. Vi trenger ikke teste ut lovforslagene til sosial- og arbeidsminister Robert Eriksson for å vite konsekvensene. I Sverige er en fjerdedel av ungdommene midlertig ansatt, og gjennomsnittsalderen for faste stillinger ligger her på rundt 30 år.

Det er ingen som sier at midlertidige jobber skaper flere arbeidsplasser. Muligheten til å satse på kompetanse og innovasjon, eller utvilkling i bedriftene, hviler på skulderne til de faste ansatte. Å satse på midlertidige ansatte vil være som å bygge hus på kvikksand, da en bygger et samfunn uten fast grunn.

Problemene og utfordringene for leiearbeidere er også gjeldende for midlertidige ansatte. Dette er åpenbart en mulighet til å svekke arbeidstakerenes sjanser til å forbedre sin egen arbeidssituasjon, for hvem vil vel klage på et arbeidsforhold når er står med en kontrakt og en oppsigelse i hånden samtidig.

Hvem skal så forvalte dette regelverket? Skal vi sette vår lit til arbeidsgiverne, for å håpe på at de følger loven, eller er det rom for fagbevegelsen her?

Det finnes mange grunner til at regelverket for midlertidige stillinger ikke bør mykes opp:

1. Ikke rett til fastsatt jobb. Sjefen avgjør lengden på jobbavtalen og om du kan få forlengelse. Utsiktene framover blir usikre når du ikke vet om du får fast jobb å gå til og sikker lønn til å betale regningene med.

2. Boliglån i det blå. Du står med lua i hånda overfor banken. Uten boliglån, ingen egen bolig.

3. Verre å få fast jobb. Summen av jobber øker ikke. Når flere jobber blir midlertidige, må færre jobber bli faste.

4. Stadige korttidsjobber og ledighet. Ikke minst hvis du er ung, kan framtiden din bli preget av ulike korttidsjobber avbrutt av arbeidsledighet.

5. Mindre læring på jobben. Både bedriften og du selv får lite igjen for kompetansebygging hvis du snart må slutte igjen.

6. Tøffere å varsle. Å ta opp sosial dumping, farlige situasjoner og mobbing kan gjøre at du går glipp av ny arbeidskontrakt.

7. Økt fare for ulykker og uførhet. Et arbeidsmiljø med mer gjennomtrekk og et yrkesliv med mange korttidsjobber, kan øke risikoen for helsa og sikkerheten.

8. Svekket pensjon. Midlertidig jobb kan gi deg mindre eller ingen tjenestepensjon.

9. Mer kriminalitet i arbeidslivet. Politiet, Skatteetaten og andre som jobber mot kriminalitet og sosial dumping har slått fast at arbeidet mot dette blir vanskeligere når det blir mer midlertidighet.

10. Lettere skaltet og valtet med. Det kan bli mer press for uventet overtid, kvelds-, natt- og søndagsarbeid og risikofylte oppdrag.