I forrige uke presenterte Nav tall som viser at arbeidsledigheten i Hordaland er på sitt høyeste på ti år.

Totalt er 2,8 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Det er en økning på 1236 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

Forsterket oljeeffekt

– Vi ser at utviklingen innen oljenæringen forsterker seg. Samtidig kommer et signaler fra næringen som på sikt kan føre til høyere aktivitet, sa fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes ved Nav Hordaland.

Nå viser det seg at bekymringen for å bli arbeidsledig også gir seg utslag i forsikringsbransjen.

Sparebank 1 SR-bank registrerer en markant økning i tegning av arbeidsledsledighetsforsikring. 

Kraftig økning

– I løpet av de siste fire månedene har antallet doblet seg og vel så det, sier informasjonssjef Frode Sandal i SpareBank 1 SR-Bank til BA.

Han opplyser at antallet kunder med arbeidsledighetsforsikring i Hordaland, Rogaland og Agder, har økt fra 800 til rundt 1800 siden årsskiftet. Det tilsvarer en økning på 125 prosent. Sandal drister seg til å tro at årsaken er todelt:

– Usikkert til arbeidsmarkedet har helt sikkert gjort at det trekker i den retning. I denne perioden har det også blitt enklere å kjøpe dette produktet og andre forsikringer, blant annet på mobil. Vi ser at når ting blir enkelt å kjøpe, øker volumet. Men man tegner ikke forsikring i hytt og pine. Folk har nok gjort en nøye vurdering i forkant.

– Fremdeles er det nokså marginalt med tanke på at vi har cirka 300 000 personkunder, men like fullt, det er en kraftig økning, tilføyer Sandal.

Ved å tegne en arbeidsledighetsforsikring betaler du for å få månedlige utbetalinger i tillegg til dagpengene fra Nav i en eventuell ledighetsperiode.

Hensikten er å gi kunden økonomisk trygghet imens arbeidsledige forsøker å finne seg ny jobb, ifølge SpareBank 1 SR-Bank.