RWE Dea Norge gjorde ei prøveboring ved Gjøa-feltet, i det såkalla Atlas-prospektet i Nordsjøen. Boringa blei gjort 20 kiilometer sørvest for Gjøa, kring 80 km frå Florø-kysten, skriv Firdaposten.

FJERDE BRØNNEN

Dette er den fjerde leitebrønnen i dette utvinningsløyvet frå 2006. Boringa gjekk heilt ned til 3500 meter under havflata i Rannock-formasjonen.

Brønnen blei permanent plugga igjen og forlatt.

STOR INTERNASJONAL AKTIVITET

RWE Dea er eit av Tysklands største leite- og produksjonsselskap innan olje og gass. Selskapet har stor internasjonal aktivitet og i tillegg kommersiell gasslagring i Tyskland. I regnskapsåret 2012 var driftsinntektene på 685 millionar Euro.

Bedrifta jobbar med prosjekt i Tyskland, Norge, Egypt, Danmark, Storbritannia, Libya, Algerie, Mauritania, Marokko, Polen og Turkmenistan.

RWE Dea er ein del av RWE-gruppa som er eit av Europas leiande elektrisitet- og gasselskap.