– Brasil er viktigere enn noen gang for norsk oljeindustri

Brasil er en viktig arena for norsk oljeindustri. Illustrasjonen er av Peregrino-feltet.

Brasil er en viktig arena for norsk oljeindustri. Illustrasjonen er av Peregrino-feltet. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Brasil er viktigere enn noen gang, sier Owe Hagesæter, administrerende direktør i NCE Subsea. Sammen med andre representanter for norsk oljeindustri følger han valget i sambastaten nøye.

DEL

Norske aktører i verdens største offshoremarked er tydelige på hva som bør stå øverst på prioriteringslista til Brasils neste president.

Søndag 5. oktober gikk 140 millioner brasilianere til urnene for å velge ny president og nye guvernører i viktige olje-delstater som Rio de Janeiro, Sao Paulo og Espirito Santo. President Dilma Rousseff vant første valgomgang, men må møte sosialdemokraten Aecio Neves til omkamp.

Rousseff fikk 41,6 prosent av stemmene, mens Neves fikk 33,6 prosent, viser resultatene etter at over 99 prosent av stemmene er talt opp. Andre valgomgang er 26. oktober.

EN STOR SAK

Olje og hvordan landets enorme reserver best skal utnyttes, har vært en stor sak i valgkampen. Når det flater ut i Nordsjøen, retter norsk næringsliv blikket mot Brasil, men utfordringene er flere, også for norske aktører i det som i dag betegnes som verdens største offshoremarked.

– Byråkratiet, kostnadsnivået og mangelen på vedlikeholdsverft, sier Njål Sævik, administrerende direktør i Havila Shipping, med 15 års erfaring i Brasil. Rederiet har fire av sine supplybåter i operasjon for det brasilianske oljeselskapet Petrobras, og det gjør Petrobras til en av Havilas aller viktigste kunder.

NORGE EN STORMAKT

Når det gjelder offshore supplybåter er lille Norge en stormakt i Brasil, og Rederiforbundet forventer stor vekst for sine medlemmer på brasiliansk sokkel, særlig for de mest avanserte offshorefartøyene. 50 prosent av denne typen fartøy på brasiliansk sokkel, er norskeide.

Siden 2006 har det blitt gjort store oljefunn 3000-5000 meter under havbunnen på brasiliansk sokkel. Feltene kan være verdens største oljefunn på 30 år, og det statskontrollerte oljeselskapet Petrobras jobber for å doble sin produksjon innen 2020. Petrobras skal investere 154 milliarder dollar i leting og produksjon fram til 2018.

Et regelverk som gir rom for tolkninger og som avhenger av person og situasjon, har også skapt problemer for Havila Shipping. I august i fjor kostet en slik tolkning selskapet nærmere en halv million kroner.

Etter tre år i operasjon for Petrobras, skulle det inngås ny kontrakt for Havila Faith, først og fremst for å øke de kommersielle betingelsene. De tekniske spesifikasjonene var de samme som da kontrakten ble inngått fire år tidligere, men skipet måtte gjennom en ny inspeksjon, og inspektøren tolket spesifikasjonene på en annen måte enn Petrobras hadde gjort i forrige runde.

MÅ HA LIKE REGLER

– Det førte til at vi måtte forlenge sju rør med to meter. Det var fem dager med ekstra mobilisering og med våre driftskostnader løpende. Det er et klassisk eksempel som gir masse ekstra kostnader for oss som rederi og som til slutt går over til Petrobras. Når det er sagt, tror jeg ikke at valget vil endre måten vi gjør business på. Vi tenker langsiktig og har kommet for å bli. Men reglene må være like for alle, sier Njål Sævik.

Det er dessuten dobbelt så dyrt for redere som Sævik å operere i Brasil.

– Her har vi driftskostnader på 105.000-110.000 kroner per dag for våre PSV-er. Det tilsvarende for Statoil i Nordsjøen er 70.000 kroner og på britisk sokkel er det 55.000. Likevel er Brasil som marked for stort og for viktig til å ignoreres. All den enkle oljen i verden er funnet, nå er vi over på vanskeligere regioner, som Arktis og dypt vann i Brasil. Dette krever spesialkompetanse, og jeg tror den kompetanse som vi norske OSV-rederier besitter er en viktig faktor for at Petrobras skal lykkes med sine feltutbygginger, sier han.

UHELDIG SAMMENBLANDING

Havila hører hjemme i Fosnavåg, og det gjør også fire andre OSV-redere.

– Det brasilianske markedet er viktig for den totale balansen i vårt marked framover. Vi har hatt våre utfordringer, men grunnen til at det norske miljøet i Brasil lykkes er at vi snakker sammen og deler erfaringer. Vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må. Samtidig er vi ærekjære og står for de kontraktene vi har inngått. Selv om både vi og andre har hatt kontrakter vi ikke har tjent penger på, så oppfyller vi våre forpliktelser, og prøver å tjene penger i neste runde, sier Njål Sævik.

Owe Hagesæther, administrerende direktør i NCE Subsea, beklager det han kaller en uheldig sammenblanding av politikk og næringsliv. Valgåret 2014 har vært et stille år for mange.

– Ideelt sett burde ikke valget påvirke forretningsliv, og rammebetingelsene burde være mest mulig stabile, men det er de ikke nødvendigvis her. Koblingene er så tette at når nyvalgte politikere tar over, vil det sannsynligvis bli betydelige utskiftninger i posisjoner som burde ha vært mer faglig betinget. Det er en utfordring. Vi kan risikere at flinke ressurser i viktige posisjoner blir skiftet ut på politisk grunnlag. Vi må bygge relasjoner og tilit på nytt og mister noe av kontinuiteten i arbeidet vårt. Vi merker også at mye stopper opp før valget, sier Hagesæther.

MYE Å TA TAK I

Også han har en lang liste saker som landets neste president bør ta tak i.

– Byråkratiet, komplekse skatteregler, hyppige lovendringer som tidvis også kan gis tilbakevirkende kraft og manglende eller dårlig infrastruktur som presser prisene opp. Vi kommer heller ikke utenom korrupsjon, spesielt på politisk nivå, sier Hagesæther.

NY OFFENSIV

I september besøkte statssekretæren i Olje- og Energidepartementet, Kåre Fostervold, den internasjonale oljemessen i Rio de Janeiro. Brasil står høyt på den politiske agendaen i Norge, forsikret han ved flere anledninger. En viktig årsak til det er de mange, dårlige nyhetene fra Nordsjøen.

Hos Innovasjon Norge i Rio de Janeiro ringer telefonen oftere enn før. Det kan virke som om interessen for Brasil nå endres proporsjonalt med at investeringene går ned i Norge, sier direktør Helle Moen.

– På ONS i Stavanger i august merket jeg en større interesse for å diskutere Brasil som marked. I tillegg er det flere som ringer og mailer og ønsker informasjon fra oss. Det kan virke som om nedgangen, eller normaliseringen hjemme, har fått flere til å innse at ikke alt i Norge går rett inn i himmelen. Siden Brasil er det største offshoremarkedet i verden, er det naturlig å se hit. Heldigvis er det i dag større bevissthet om at Brasil er et krevende marked, sier Moen.

«DET NYE NORDSJØEN»

Tilbake i 2010 ble Brasil kalt «den nye nordsjøen» i norsk presse og «alle» ville satse på olje i samba-landet. Mange gikk på en smell. Men de som sto løpet, får nå lønn for strevet. 23 norske selskaper var reprsentert med stands på den norske paviljongen på oljemessen i Rio, og ifølge Moen er dette selskaper som har jobbet hardt og ofret mye.

Statoil tjener i dag gode penger i Brasil. I fjor vant Statoil seks nye leteblokker i den første lisensrunden i landet på syv år i Brasil. Under oljemessen Rio Oil & Gas i midten av september kunngjorde brasilianske myndigheter at en ny lisensrunde vil finne sted neste år. Statoil er dessuten Brasils neste største oljeprodusent etter statlige Petrobras.

– Jeg vil si at Brasil er viktigere enn noen gang for Statoil. Her er det store muligheter for å gjøre gode forretninger i mange år framover. Brasil passer veldig godt i vår portefølje og dessuten i det som er Statoils strategi og det vi mener vi er gode på, som er teknologiutvikling og offshoreaktivetet, sier Pål Eithrheim, Statoils øveste sjef i Brasil.

SKAPER NYE MULIGHETER

– Nå handler det om å modne letemuligetene på de nye blokkene i Espirito Santo-bassenget, og dessuten jobber vi knallhardt for å utføre neste utbyggingstrinn på Peregrino, sier han.

I Norge har Aker Solutions sagt opp over 575 medarbeidere siden sommeren. I Brasil bygger selskapet to nye produksjonsanlegg. Fabrikken i Curitiba skal kunne produsere seks undervanns juletrær i måneden. Brasilianske Petrobras står allerede for 19 prosent av den globale etterspørselen etter juletrær.

Både Statoils og Aker Solutions suksess skaper nye muligheter for leverandørindustrien som Owe Hagesæther representerer.

– Brasil viktigere enn noen gang. Selskaper som har levd godt på aktivitetene i Nordsjøen søker nå andre markeder for sin vekst, sier Hagesæther.

SVENNESTYKKET

Han hadde også med seg fylkesordføreren i Hordaland da han var på oljemessen i Rio nylig.

– Vi har hittil levd av olje og gass, og nå skal vi leve av den kompetansen vi har skaffet oss av å ta opp olje og gass i Nordsjøen. Svennestykket er å gjøre leverandørindustrien som hittil har levd godt på aktivitetene på norsk sokkel, til en skikkelig eksportindustri. Noen har lykkes, men flere må lykkes for at vi skal kunne legge grunnlaget for framtidig velferd i Norge, sier fylkesordfører i Hordaland Tom-Christer Nilsen.

Artikkeltags