– Nei, det er riktig at raffinerivirksomheten isolert sett tjener på en lavere råvarepris. Men det er knyttet en del forutsetninger til det, sier mediekontakt for prosessering i Statoil, Morten Eek, til Vest24.

HAR SLITT LENGE

– Vi lever av marginer, sa informasjonssjef Jon Halstein Tjore på Statoil Mongstad til Vest24 sent i sommer. Sitter Rafinor igjen med 25 øre per liter solgte bensin, tjener man gode penger, la han til.

I juni var prisen på et fat råolje 114 dollar. I går var prisen notert til 64,14 doller pr. fat. Det betyr at Mongstads råvare er blitt betydelig billigere på et halvt år.

– Vi har sett gode marginer i raffinerimarkedet de siste månedene, sier Eek.

Men han understreker at råoljeprisen alene ikke avgjør om raffineriet på Mongstad går bra eller ikke. To av de viktige faktorene er om produktprisen og etterspørselen holder seg.

I Norge har bensinprisen gått betydelig mindre ned råoljeprisen, så mye mindre at finansminister Siv Jensen kalte bensinforhandlerne inn på teppet for å få en forklaring. Ifølge en oversikt fra Scotiabank har etterspørselen etter bensin økt i forhold til fjoråret.

For et raffineri som leverer det norske bensinforbruket en og en halv gang hvert år, må dette være gode nyheter.

STENGT NED

Men samspillet mellom fallende oljepris og nedstengingen av Mongstad for hovedrevisjon har vært svært dårlig. I september pågikk hoveddelen av vedlikeholdet, og i en uke var raffineriet stengt helt ned. Ennå er ikke Mongstad-raffineriet i full drift igjen. I en tid med gode marginer, koster det penger.

– Vi skulle gjerne hatt full drift på anlegget i denne perioden, slik vi hadde i 2012 da flere raffinerier i USA og Europa hadde vedlikeholdstanser mens vi leverte med høy regularitet i en gunstig marginperiode. Det bidro til driftsoverskudd for første gang på lenge, sier Eek.

Han påpeker at fallet i råoljeprisen og bedrede marginer ikke får følger for spareprogrammet Mongstad er inne i. Innen 2016 skal det spares en milliard kroner på driften, blant annet ved mannskapsreduksjon.

– Markedet setter oljeprisen. Vi må gjøre noe med det vi kan påvirke, og å ta ned kostnadene samtidig som vi ser hvordan vi kan vri produksjonen over på de mest lønnsomme produktene er noe av det vi jobber mye med, sier Eek.

LANGSIKTIG EIER

Mongstad Refining, som driver Mongstad-raffineriet, er heleid av Statoil. De siste årene har selskapet hatt store underskudd på driften. Med unntak av 2012 har samtlige år siden 2008 gått med underskudd på mellom 3,5 og 4,7 milliarder kroner.

Sist oljeprisen var på dagens nivå, var i 2009, under finanskrisen. Siden viser grafen en topp som helt tydelig har rammet raffineriet kraftig.

For ett og et halvt år siden karakteriserte Morten Eek overfor Teknisk Ukeblad situasjonen i raffineriindustrien som «svært presset», og han slo fast at Mongstad ikke kan drives med underskudd på sikt.

Overfor Vest24 påpeker han at situasjonen for raffineriindustrien fortsatt er presset. De siste årene har 15 raffinerier blit lagt ned, men fortsatt er det overkapasitet.

Når det gjelder Mongstads fremtid, påpeker han at varierende markedsforhold og rammevilkår som påvirker raffineriets konkurranseevne gjør Mongstad avhengig av en langsiktig eier, noe han påpeker Statoil har vært også gjennom krevende tider.

– Oljerøret som går rett fra Nordsjøen til Mongstad og det faktum at raffineriet har en av de beste utskipingshavnene i Europa, gjør Mongstad til et attraktivt sted å motta og behandle olje som skal til markedet, sier Morten Eek.