Kompressortogene blir i disse dager testet i Egersund. Alt skal fungere før de blir senket ned på havbunnen og koblet til rammene som allerede er installert på Åsgardfeltet.

Det er knyttet stor spenning til prosjektet, som skal øke utvinningen av ressursene på Mikkel- og Midgard-feltene opp til 90 prosent. Dette utgjør ekstra 282 millioner fat olje.

VESTBASE SERVICESENTER

– Det er første gang det blir bygget et slikt anlegg. Testingen av de tre togene foregår nå kontinuerlig. Det hele blir satt sammen i Egersund og tatt med ut i havet for installasjon, forteller informasjonssjef i Statoil, Sverre Kojedal.

Det blir testet tre kompressortog, der ett kommer til å være i reserve. Det skal stå på land i Kristiansund. Vestbase skal også være servicesenter når prosjektet er satt i drift.

– Reservetoget kommer snart til Kristiansund. Det er mulig at vi bruker Vestbase som mellomlagring, men vi ser på hvordan vi kan gjøre det mest effektivt, sier Kojedal.

INTERNASJONAL INTERESSE

Det er investert rundt 17 til 18 milliarder kroner når prosjektet er ferdig.

– Det er betydelig internasjonal interesse for prosjektet. Det er et prosjekt som er helt avgjørende for at vi kan fortsette å produsere fra Åsgard, tilføyer Kojedal.

Håpet er at teknologien kan brukes til å effektivisere andre felt.