– Jeg ble med i politikken på grunn av et brennende miljøengasjement. Det å sitte som lokalpolitiker og gjøre noe som er med på å forandre verden, er helt fantastisk, sier Bjørlo til Firda.

I mars sendte han et brev til KLP, pensjonskassen til kommuner og fylkeskommuner, der han ba KLP utrede å trekke kommunale pensjonsmidler bort fra investeringer i kull-, olje- og gasselskap.

SATSER FORNYBART

Nå konkluderer KLP med å selge seg ut av alle selskaper som har mer enn 50 prosent av inntektene sine fra kull. I dag gjelder det 20-30 av de 3000 selskapene der KLP eier aksjer. Totalt skal KLP nå selge aksjer for en halv milliard kroner.

I stedet skal selskapet nå sette pengene i fornybar energi.

– Vi selger oss ut av kullselskaper for å gi et signal om at det er nødvendig å foreta et skifte fra fossilt brensel til fornybar energi, heter det ifølge NTB i en uttalelse fra konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

– Vi har lenge vært en viktig finansieringskilde for norsk vannkraft, og har vesentlig større investeringer i fornybar energi enn i olje-, gass- og kullselskaper samlet, legger han til.

STORE KONSEKVENSER

Den halve milliarden KLP nå frigjør skal altså investeres i fornybar energi fra sol, vind og vann i fremvoksende økonomier, hovedsakelig i Afrika.

Bjørlo mener dette vil få store, positive konsekvenser.

– Teknologien innen fornybar energi er klar, det er kapitalen for å spre teknologien i hele verden som har manglet. Dessuten har denne avgjørelsen stor symbolverdi, sier Venstre-ordføreren, som har vært politisk rådgiver for Lars Sponheim i Næringsdepartementet fra 1997 til 2000, og i Samferdselsdepartementet de fire neste årene. Bjørlo har også vært gruppesekretær for Venstre på Stortinget.

INSPIRASJON

Nå håper han at et brev fra en ordfører i en liten kommune kan være til inspirasjon for andre.

– I klimasaken må alle ta initiativ. Vi kan ikke sitte og vente på at andre skal gjøre noe, sier Bjørlo til Firda.