Funnet ligger i Gullfaks Rimfaksdalen i Nordsjøen. Investeringen vil gi nærmere 80 millioner fat oljeekvivalenter og forlenge levetiden på Gullfaks A-plattformen, skriver Statoil i en pressemelding.

4,6 MILLIARDER KRONER

Investeringskostnadene for Gullfaks Rimfaksdalen er estimert til 4,6 milliarder 2014-kroner. Investeringen er et av Statoils hurtigutbyggingsprogrammer, hvor målet er å realisere ressurser raskt og billig. Blant annet vil man benytte eksisterende infrastruktur.

Gass og kondensat blir transportert i eksisterende rørledning for behandling på gassprosesseringsanlegget på Kårstø i Rogaland. Derfra eksporteres gassen til markedet på Kontinentet, heter det i meldingen.

SKAPER STORE VERDIER

– Vi er glade for å ha tatt en investeirngsbeslutning som vil forlenge perioden med lønnsom produksjon på Gullfaks A-plattformen. Ved å utnytte den eksisterende infrastrukturen kan vi skape store verdier for våre eiere, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel i meldingen.

Han mener prosjektet er et eksempel på selskapets arbeid med å få kostnadene ned og lønnsomheten opp.

Produksjonen på feltet skal etter planen starte i første kvartal 2017. I tillegg til Statoil har også Petoro (30 prosent) og OMV (19) prosent interesser i feltet.