Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom, er klar til å finne frem lenkene og gå til aksjoner dersom myndighetene gir grønt lyst for Nordic Mining sine planer om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

– Det sa vi sist gang saken ble behandlet, og vi har 200 navn på listen, sier Vestre til Vest24. Han understreker at det er snakk om ikke-voldelige aksjoner.

DEPARTEMENTET AVGJØR

– Har slike aksjoner noen gang vunnet frem?

– Nå håper vi i det lengste på å unngå det. Men for eksempel i Alta ble Altavassdraget riktignok bygget ut, men i langt mindre skala enn det som opprinnelig var planlagt. I tillegg fikk vi en forvaltningsplan for vassdragene, sier Vestre.

Han reagerer kraftig blant annet på stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) sin knallharde argumentasjon for å si ja til gruveselskapet Nordic Mining sine planer om å utvinne rutil fra Engebø-fjellet og la gruveavfall bli dumpet på sjøbunnen. Trellevik sa til Vest24 i går at myndighetene bør si ja til gruvedriften og de 500 arbeidsplassene den vil føre med seg. Kommunestyrene både i Naustdal og i Askvoll har sagt ja, mens både Havforskingsinstituttet og Miljødirektoratet advarer mot å gi tillatelse. Fiskeridirektoratet har lagt ned innsigelse mot planen.

Den endelige avgjørelsen skal tas av Kommunaldepartementet om kort tid.

– VERST I VERSTINGKLASSEN

– Norge er i verstingklassen når det gjelder å la gruveindustrien få bruke fjordene som avfallsplass for gruveavfall. Nå risikerer vi å bli verst i verstingklassen, sier Vestre.

– Jeg undrer meg over at Høyre-representanter går så sterkt ut for dette gruveprosjektet. Trellevik lukker øynene og håper at det går bra. Hvor er «føre var»-prinsippet, spør Natur og Undom-lederen.

– Har du ikke forståelse for at det er behov for næringsliv og arbeidsplasser også i distriktene?

– Jo, det har jeg, og jeg understreker at det ikke er gruvedriften vi er imot. Vi mener derimot at avfallet bør kunne håndteres på land og gjøres til en ressurs, sier Vestre.

Vestre sier at kampen mot gruvedeponiet i Naustdal er den viktigste saken for Natur og Ungdom, og forteller at den sterke medieoppmerksomheten prosjektet har fått i det siste har ført til at stadig flere ønsker å ta lenker i bruk for å markere sin motstand.