Teknologisenteret på Mongstad tapte 40 millioner kroner på det borgerlige budsjettforliket. Nå lover Fremskrittspartiet nye penger i revidert nasjonalbudsjett – på én betingelse.

TRENGER SAMARBEIDSPARTNERE

– Dersom Teknologisenteret finner konkrete samarbeidspartnere som ønsker å prøve ut ny teknologi, vil vi sørge for at økonomien til dette kommer på plass i revidert nasjonalbudsjett, sier Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Oskar Grimstad til NTB.

I det opprinnelige budsjettforslaget fra Høyre og Frp lå det inne 65 millioner kroner til investeringer i teknologisenteret. 40 av disse ble forhandlet bort i budsjettprosessen. Overfor Vest24 ga både Gjermund Hagesæter (Frp) og Terje Breivik (V) uttrykk for at dette var et kutt ingen ønsket.

De to Hordalands-politikerne ga uttrykk for at det var en ren saldering, fordi man manglet penger andre steder i budsjettet.

KREVER MODIFIKASJON

Som følge av kuttet vil teknologisenteret miste noe av evnen til å teste ut nye teknologier for å fange CO2 som baserer seg på kjemikalier, såkalte aminblandinger.

Hver ny teknologi vil kreve modifikasjoner av eksisterende anlegg. I tillegg blir det vanskelig å teste ut andre og mer banebrytende teknologier, for eksempel slike som baserer seg på bruk av faststoffer i pulverform.

TCM har lenge arbeidet med å utvide virksomheten til også å omfatte utprøving av slike teknologier og også gjort konkrete forberedelser. Det er disse prosjektene Frp nå åpner for å redde likevel, men altså først i juni når revidert nasjonalbudsjett skal vedtas.

Teknologisenteret hadde et håp om at Stortingets energi- og miljøkomité kunne finne rom for omdisponeringer i budsjettkapittelet sitt allerede nå, men det ser ikke ut til å skje, etter det NTB har grunn til å tro. Dermed blir kuttet på 40 millioner stående.

HALVPARTEN TOMT

Denne uken startet Shell Cansolv opp testing av sin teknologi på Mongstad. Selskapet skal holde til på Mongstad i fem måneder. Aker Solutions og franske Alstom avsluttet sin aktivitet tidligere i høst. Det betyr at halvparten av teknologisenteret nå står tomt.

Informasjonssjef Vegar Stokset i TCM har tidligere sagt til Vest24 at selskapet er i samtaler med amerikanske aktører for å skaffe selskaper som vil teste renseteknoloig. I tillegg er det også kontakt med sikte på å få Shell Cansolv til å forlenge sin aktivitet på teknologisenteret.