Konserndirektør for utvikling og produksjon i Statoil Arne Sigve Nylund mener balanse mellom klima og energibehov blir den store utfordringen fremover, skriver Tidens Krav.

– Vi ser som selskap at klimautfordringene er en av de største utfordringene for hele verden. Samtidig er det en utfordring med å skaffe energi til verden. Det er en stor utfordring å holde den balansen, sier Nylund.

– Det at olje og gass spiller en viktig rolle fremover er hevet over enhver tvil. Det som har skjedd i industrien over mange år har bidratt at vi har en industri som leverer olje og gass på en CO2-vennlig måte. Avgiften har drevet frem ny teknologi som løser dette.

FORTSATT HØY AKTIVITET

Han understreker likevel at Statoil ser for seg høy aktivitet fremover.

– Statoil har cirka 100 prosjekter, og mange av disse er i byggefasen i 2014. For fem-seks år siden hadde vi ett megaprosjekt, nå har vi fem under utbygging på norsk sokkel. Norsk sokkel er og vil fortsette å være Statoils viktigste område.

MERKER BEKYMRING

– Det vi opplever er at industrien har en kostnadsutfordring. Vi ser at lønnsomheten er blitt redusert med en tredel. Vi prioriterer strengt, det er en del av vår forretningstankegang. Det er ikke et uttrykk for at vi ikke satser på Norsk sokkel, men jobber mer med prioritering.

– Vi er kommet godt i gang i samarbeid med industrien, men har fortsatt en lang vei å gå. Jeg har merket at det er bekymringer knyttet til aktivitetsnivået vårt. Vi har et ansvar som selskap, men har også et ansvar for å drive forretningsmessig.

Nylund ser for seg at det er en god fremtid i Norskehavet, men at nye muligheter må bli funnet.

– Norskehavet er inne i en spennende fase. Det er økt leteaktivitet og økt utvinning. Vi jobber hardt for å realisere ressursene vi har ansvar for, og har satt i gang lavtrykksproduksjon på Heidrun og Kristin. Fasen etter 2020 må vi jobbe med nye muligheter. Åsgard havbunnkompresjon er et prosjekt som viser modighet. Det er et fremtidsperspektiv som jeg ser på som veldig spennende.