– Mongstad-millioner et viktig signal

TCM er på jakt etter flere aktører på Mongstad.

TCM er på jakt etter flere aktører på Mongstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Gledelig og et signal om at regjeringen vil videreutvikle teknologisenteret på Mongstad.

DEL

Regjeringen fikk mye pes for klimapolitikken da statsbudsjettet ble lagt frem. En som gir positive tilbakemeldinger er daglig leder i HOG Energi, Ove Lunde. Han mener bevilgningen på 65 millioner kroner til å videreutvikle teknologisenteret på Mongstad er et signal om at myndighetene ønsker å bygge teknologisenteret opp til å spille en viktig rolle i i internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid.

FORTJENER ROS

– Vi synes regjeringen fortjener ros for å øke bevilgningen, sier Lunde.

I budsjettforslaget fra Olje- og energidepartementet heter det at dagens forskning legger grunnlaget for lavutslippsamfunnet.

– Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad gir viktige bidrag til teknologiutviklingen, heter det i budsjettdokumentene.

I forslaget til budsjett er det satt av 227,5 millioner kroner til drift av senteret, og 65 millioner kroner ekstra til modifikasjon, vedlikehold og videreutvikling av anlegget.

MYE Å TILFØRE

– Dette gjør at en kan teste flere typer teknologi på senteret, skriver departementet.

LES OGSÅ: Mongstad sover aldri

Ove Lunde i HOG Energi er også positiv til andre prioriteringer fra Olje- og energidepartementet. Han mener at Bergensregionen har mye å tilføre når det gjelder energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi, tiltak for å fremme CO2-håndtering, energi-og petroleumsforskning og å lage en egen strategi for bruk av biogass.

SAMARBEID

– Dette er satsingsområder vi har jobbet med i en årrekke, og som de fleste forsknings- og utviklingsmiljøene i vår region har høyt oppe på prioriteringslisten, sier Lunde. Han mener disse miljøene har utviklet en kompetanse som vil være til stor nytte for å nå målene på klima-, miljø og energiområdet.

– Vi vet at det er lagt opp til et samarbeid mellom de ulike institusjonene og næringsaktørene innen flere av disse feltene. De politiske signalene som kommer i budsjettet bør inspirere aktørene, sier Lunde.

– EN ANERKJENNELSE

– En anerkjennelse fra regjeringen, sier kommunikasjonssjef i TCM Vegar Stokset til Avisa Nordhordland om de ekstra millionene til teknologisenteret.

– Dette åpner for en forsiktig videreutvikling av anlegget, legger han til.

Det som ligger nærmest er en videreutvikling av aminanlegget. TCM er nå i oppstartfasen med Shell Cansolv, der en skal teste deres avanserte CO2-fangst. Shell Cansolv skal teste i fem måneder på anlegget.

TCM jobber med å knytte til seg flere som vil bruke anlegget på Mongstad.

– Alt er avhengig av avgjørelser i TCM-styret. Men vi jobber videre og er i dialog med selskaper som vil inn, sier Stokset til Nordhordland.

Artikkeltags