På grunn av overkapasitet i riggporteføljen er suspensjonsperiodene for COSL Pioneer, Scarabeo 5 og Songa Trym forlenget, skriver Statoil i en pressemelding.

SVAKERE TIDER

Selskapet legger til at utvidelsen av opplagsperiodene også er en konsekvens av at forsøkene på å modne frem alternative oppgaver til riggene ikke har ført frem.

Direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen, sier i pressemeldingen at riggkontraktene ble inngått i en tid da det var vanskelig å sikre nok riggkapasitet.

– Nå er aktiviteten utfordret av lavere marginer, generelt høyt kostnadsnivå og dermed svakere lønnsomhet. Det er derfor mer krevende å modne lønnsomme boremål, sier Jacobsen.

KAN BLI KUTTET

COSL Pioneer, Scarabeo 5 og Songa Trym var fra før suspenderte ut året. For førstnevnte blir perioden nå utvidet med syv og en halv måned. For de andre to blir perioden forlenget med henholdsvsis halvannen måned og en måned.

I pressemeldingen blir det også presisert at suspensjonsperioden for Songa Trym kan bli kortet ned eller unngått dersom man lykkes å skyve frem aktiviteter.

På Vest24 i morgen kan du lese om livet ombord på suspenderte Scarabeo 5, når den nå ligger oppankret i Bremsnesfjorden utenfor Kristiansund.