Lundin er i full gang med utvikling av felt og leting på sokkelen. I oktober gjorde selskapet det som kan være årets største funn på norsk sokkel, i Alta-prospektet i Barentshavet. Selskapet er operatør for en av de to lisensene i gigantfeltet Johan Sverdrup, et felt de selv fant i 2010.

I 2015 skal produksjon starte på Edvard Grieg-feltet, der Lundin er operatør. I 2013 var Lundin oljeselskapet som boret mest, etter Statoil. I 2014 har de boret 11 lete- og avgrensingsbrønner. Selskapet har med andre ord store ting på gang i disse dager og årene framover.

– Vi bremser ikke nå, og har et aktivt leteprogram i 2015. Vi kommer til å ha mye aktivitet framover, og det kan hende at vi er de som borer mest på norsk sokkel, sier Erik Sverre Jenssen, som er Chief Operating Officer i Lundin Norway, i et intervju med Tidens Krav i Kristiansund.

SPENT PÅ FUNN

Lundin er mest inne i Barentshavet og Nordsjøen.

– Vi kommer til å være aktive i å søke på lisenser i Norskehavet, men vi har ikke klart å etablere området som et kjerneområde. Det er likevel noe vi ikke kommer til å gi opp. Det er mange hos oss som har lang erfaring med Haltenbanken, men den sentrale delen er allerede godt utforsket.

Utenom de store prosjektene i Nordsjøen er det spenning rundt Lundin sin utvikling av feltene i Barentshavet. Ifølge de foreløpige tallene inneholder Alta-prospektet mellom 14 og 50 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og 5 og 17 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Lundin skal bore flere avgrensingsbrønner neste år for å få et bedre estimat over hvor store ressurser det er i prospektet.

– Vi er veldig positive til det området i Barentshavet, og er temmelig sikre på at det er kommersielt. Nå må vi analysere og studere mer før vi kan vurdere utbyggingsløsning, sier Jenssen.

– Det er klart at vi har flere infrastrukturutfordringer i Barentshavet, så vi må se på flere løsninger. Men akkurat nå er vi der at vi må vite hvor mye vi har, tilføyer han.

STOR VEKST

Siden starten for ti år siden i 2004 har selskapet hatt stor vekst, og har gått fra ni ansatte til rundt 321 i dag. Jenssen forteller at selskapet i dag produserer 30.000 fat olje om dagen, men dette kommer til å øke betraktelig. Når flere felt kommer i produksjon i løpet av 2015, kommer de til å produsere rundt 75.000-80.000 fat olje per dag, og Johan Sverdrup kommer til å produsere flere hundre tusen fat til.

– Det er ikke så mange selskaper som vokser like fort organisk som oss, og vi vokser på våre egne funn. Det vil jeg si er eksepsjonelt. Jeg vil også si at vi har en av verdens beste leteavdelinger, og en funnrate på over 40 prosent. Det gjør også at aktiviteten vår er lønnsom. Funnkostnadene våre er rundt en dollar per fat olje, og da sier det seg selv at det er lønnsomt, sier Jenssen.

Han mener det er en kombinasjon av lang erfaring, bruk av ny teknologi og store mengder datainnsamling som gjør at selskapet har såpass god funnrate. Dette skal ha vært avgjørende da Lundin gjorde Edvard Grieg-funnet.

– På den første brønnen viste loggen at vi bare boret i vann. Men dette stemte ikke med letegeologenes konsept, og derfor insisterte letesjefen på å ta kjerneprøver, som selvfølgelig påfører oss store ekstrakostnader. Da kjernene kom opp var de fylt av olje. Det viste seg at visse mineraler klarte å lure loggen vår. Uten dette fokuset på datainnsamling hadde vi ikke funnet Grieg, og kanskje ikke Sverdrup heller, forteller Jenssen.

FÅR GOD STØTTE

Selskapet er eid av svenske Lundin Petroleum. Jenssen mener støtten fra morselskapet har vært essensiell for utviklingen av Lundin Norway.

– De har støttet oss og vært risikovillige. De viste det da de valgte å investere flere hundre millioner i områder som alt er forlatt av andre selskap. Uten den støtten ville vi ikke vært der vi er i dag. Men de har jo også fått en del tilbake for det, sier han smilende.

Det er heftig diskusjon rundt oppsigelser og nedgangstider i oljebransjen, men Lundin tar det rolig enn så lenge.

– Jeg har vært med på flere slike oljeprisstup, og en konsekvens av lav oljepris er at verdensøkonomien blir bedre, og så er det på an igjen. Faren er at man kutter for mye kapasitet, og så når industrien er på vei tilbake igjen, driver dette prisene opp. Det er en vanskelig prosess når det svinger opp og ned, sier Jenssen.