Boreriggen «Scarabeo 5» kom i begynnelsen av oktober inn mot land etter å ha utført et oppdrag med å plugge på letebrønnen Erlend Øst på Haltenbanken.

Siden har den ligget på Bremsnesfjorden mellom Kristiansund og Averøy, med skiftene i gang som normalt.

PRODUKSJONSBORING

Nå melder Petroleumstilsynet at Statoil har fått samtykke til bruk av «Scarabeo 5» til plugging og produksjonsboring på Kristinfeltet på Haltenbanken i Norskehavet, skriver Tidens Krav.

Statoil vil plugge brønnen 6406/2-R-4-BHT2 permanent, og samtidig bore en ny produksjonsbrønn som ligger like ved. Vanndypet på stedet er 355 meter.

BRUKER 138 DAGER

Ifølge Petroleumstilsynet er det planlagt å bruke totalt 138 dager på arbeidene, altså fire-fem måneder.

Statoil la i høst fire rigger i opplag. I tillegg til «Scarabeo 5», ble også «Songa Trym», «COSL Pioneer» og «Transocean Spitsbergen» tatt ut på grunn av mangel på oppdrag.