I Høyre og Frps opprinnelige budsjett lå det inne en bevilgning på 65 millioner kroner til teknologisenteret (TCM) for CO2-fangst på Mongstad. Etter at forslaget nå er endret, blir 40 millioner trukket tilbake.

– En dårlig strategi, mener Aps Per Rune Henriksen.

– Ikke vårt ønske eller initiativ, sier forhandlingsleder Terje Breivik i Venstre.

– Ikke vårt primære ønske heller, sier Frps forhandlingsleder Gjermund Hagesæter.

VIL IKKE KOMMENTERE NÅ

– Vi ønsker ikke å kommentere budsjettet før det er endelig vedtatt, sier kommunikasjonssjef Vegar Stokset i TCM til Vest24.

– Betyr eventuelt mindre bevilgninger i 2015 et økt behov for ytterligere bevilgninger i 2016?

– Jeg tror ikke jeg skal begi meg inn på den typen vurderinger. Men det er klart at vi har behov for betydelige investeringer for å tilpasse anlegget til nye teknologier, sier Stokset, som fester sin lit til at regjeringen lever opp til signalene om at teknologisenteret for utprøving av CO2-fangst er et bærende element i norsk klimapolitikk.

AP KRITISK

En som derimot er langt mer kritisk til at 40 millioner kroner nå blir brukt til andre ting enn TCM, er Arbeiderpartiets Per Rune Henriksen.

– Regjeringen har slått fast at teknologisenteret på Mongstad er en viktig del av klimapolitikken. Da er det en dårlig strategi for gjennomføring å kutte bevilgningene, sier Henriksen, som i dag sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Den tidligere statssekretæren i Olje- og energidepartementet mener kuttet av de 40 millionene vil få følger fremover ved at investeringsbehovet til være enda større i årene etter 2015.

– Dette er andre år på rad regjeringen har kuttet foreslåtte bevilgninger. Det er en klar svekkelse av arbeidet ved teknologisenteret. Dette er verdens største testsenter for CO2-fangst. Hvis man ikke lykkes med arbeidet for å finne rensemetoder, vil vi ikke ha sjanse til å nå FNs klimamål, sier Henriksen.

FOR BALANSENS SKYLD

Før de parlamentariske lederne på Stortinget overtok forhandlingene, var hordalendingene Gjermund Hagesæter og Terje Breivik forhandingsledere for henholdsvis Frp og Venstre. Ingen av dem har spesielt lyst til å snakke om de 40 millionene som forsvant fra Mongstad.

– Dette var et inndekningsforslag. Det er aldri noe Venstre har foreslått, sier Breivik, som legger til at han forstår at det fører til mer utsettelse.

– Pengene er flyttet for å saldere budsjettet. Jeg liker ikke at det ble forhandlet bort, sier Hagesæter.

– Vil dette føre til mer penger til TCM i årene etter 2015?

– Det er vanskelig å si noe om hva som skjer i de kommende budsjettene, sier Hagesæter.

JAKTER NYE TIL TESTSENTERET

I høst avsluttet franske Alstom og Aker Solutions sine testprosjekter på Mongstad. Nå skal Shell Cansolv teste sin renseteknikk på TCM.

Selve skiftet blir markert på TCM i dag, blant annet ved at Aker og Alstom skal oppsummere sine erfaringer etter testarbeidet.

– Både Alstom og Aker har uttalt at de er fornøyde med erfaringene de har gjort, sier kommunikasjonssjef Vegar Stokset i TCM. Shell Cansolv skal i utgangspunktet være til stede på Mongstad i fem måneder. Pr. i dag er ingen nye selskaper klare til å teste renseteknologier.

– Vi er i dialog med Shell Cansolv for å utvide testperioden for selskapet. I tillegg er vi i dialog med flere amerikanske selskaper, sier Stokset.

TCM kan også gjennomføre egne tester på vegne av eierne.

Han frykter ikke at teknologisenteret på Mongstad blir stående uten aktivitet etter at Shell Cansolv har avsluttet sin aktivitet.