Usikkerheten i oljebransjen merkes. Flere melder om nedbemanning. Store prosjekter lar vente på seg. Spørsmålet mange stiller seg er om dette en kortvarig nedtur, eller om det er solnedgangen for oljeindustrien som er påbegynt.

STORE PROSJEKTER PÅ VEI

På Vestbase i Kristiansund er det mindre aktivitet enn vanlig, men 2014 kommer til å bli nok et solid driftsår, og ledelsen ser ikke for seg noen stor nedgang i aktiviteten i 2015.

– Vi har heldigvis flere bein å stå på. Polarled-prosjektet kommer på et veldig gunstig tidspunkt, og sikrer oss en del aktivitet framover, sier administrerende direktør Alf Dahl til Tidens Krav.

I tillegg kommer neste fase av Åsgard kompresjons-prosjektet på nyåret, med mottak av utstyr og moduler. Og flere oljeselskaper setter i gang med leteboring i Norskehavet neste år.

– Det kommer til å være betydelige investeringer i Norskehavet de neste 10–15 årene, sier Dahl.

Han tror vi vil se redusert aktivitet i ett til to år. Deretter tror han på en ny oppsving.

NYE AKTØRER PÅ BANEN

Leteaktiviteten i Norskehavet tar seg opp i begynnelsen av 2015. Flere aktører har planlagt boring neste år.

– I sum kommer vi til å få like god boreaktivitet i 2015 som i 2014, men med en ny sammensetning av aktører. Vi må derfor fortsette å jobbe for at nye aktører kommer til regionen og etablerer seg her, sier Dahl.

Vestbase venter også på en avklaring rundt utfyllingsprosjektet «Vikanholmen Vest». Saken er for øyeblikket hos fylkesmannen, og Dahl håper at de kan begynne med utfyllingen i løpet av 2015.

Dahl påpeker at samtlige installasjoner i Norskehavet har teknisk levetid til minst mellom 2035 og 2050, med unntak av Njord, hvor det ikke er avklart hvordan levetiden på feltet skal forlenges.

– Et annet moment med stor betydning er hva slags løsning Shell velger for gasskompresjon på Ormen Lange.

INVESTERINGER

Norsk Olje og Gass kom nylig med en rapport som konkluderer med at investeringene på sokkelen ikke faller like mye som fryktet. Men at nivået ville reduseres fra 221 milliarder kroner i 2014 til 197 milliarder i 2015, og at dette nye nivået kommer til å vedvare de nærmeste årene.