Shell har 32 lærlinger på gassprosesseringsanlegget på Nyhamna i Aukra, og er den arbeidsplassen i Møre og Romsdal med flest lærlinger, tett etterfulgt av Hydro Sunndal, skriver Tidens Krav i Kristiansund.

Lærlingkoordinator i Norske Shell, Atle Hammerbukt forteller om stor oversøkning på kjemiprosess ved skolen i Fræna, hvor han selv har vært lærer. Linja er både attraktiv og krevende. Også Kristiansund videregående skole har mange søkere, men der er det også flere plasser.

KUN FOR DE BESTE

– Linja blir bare mer og mer populær. Det er kun de beste som kommer inn. Dermed vet vi at det er motiverte elever som kommer hit som lærlinger, sier Hammerbukt.

Shell er godkjent lærebedrift innen kjemiprosess, automatisering, laboratorium, industrimekanisk og elektrikerfaget. Lærlingene har også selv merket seg at de industrielle fagene blir mer og mer populære, spesielt blant jenter.

– Antall jenter som søker seg inn på disse linjene har økt betraktelig. Det er ikke lenger gitt at praktiske og industrielle fag er forbeholdt guttene, sier Elin Falster Sporsheim (18), som er inn i sitt første semester som lærling ved gassanlegget på Aukra. Hun går kjemiprosess sammen med lærlingkollega Markus Moen (18) på Fræna videregående skole.

BRUKER SANSENE

Lærlingene jobber skift, og overvåker og styrer prosesser.

– Lærlingene har tilpasset seg godt den industrielle tankegangen som kreves her ute, sier Hammerbukt og peker ned på anlegget som lyser opp den mørke ettermiddagshimmelen.

De skal til enhver tid sørge for at alle prosesser går som normalt, og foretar også enkelt vedlikehold.

– Vi må bruke sansene. Lytte, lukte og se etter ting som ikke er normalt. Vi skal sørge for at områdene det arbeides på er trygge. Tilstandskontroller er også noe vi sørger for, forteller kristiansunderen Espen Strømsvåg (19). Han tar teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) ved Kristiansund videregående skole. TAF er et fireårig løp, hvor tiden fordeles mellom skole og bedrift. Han roterer mellom to uker i jobb på Ormen Lange-anlegget, og tre uker på skolen.

INTRODUKSJONSPROGRAM

– Miksen av praktisk og teoretisk utdanning er noe som passer meg veldig godt. Vi har reelle arbeidsoppgaver, og vi må være hundre prosent sikre på alt vi gjør, sier Moen.

– Heldigvis har vi fagpersoner med oss på oppdrag. Vi vet at dette ikke er noen lekeplass, og at en feil kan få store konsekvenser, sier Strømsvåg.

Ved lærlingetidens begynnelse må alle lærlingene gjennom et introduksjonsprogram.

– Introduksjonsprogrammet går ut på å bli kjent med ansatte, andre lærlinger og arbeidsplassen. Det er et utrolig matnyttig program, mener Hammerbukt.

DRØMMEJOBBEN

Lærlingene føler seg involvert i alle prosesser på arbeidsplassen.

– Vi blir inkludert i alle avdelinger og får være med på sosiale sammenkomster og teambuilding. Lærlingekoordinator sørger for at vi blir både fulgt opp og kurset. Det er noe Norske Shell er veldig gode på, sier Falster Sporsheim.

De tre lærlingene mener de har funnet drømmejobben.

– Shell har gode verdier, spesielt når det gjelder sikkerhet og det å ta vare på hverandre og bygge hverandre opp, sier de.

SIER IKKE NEI

Om de får tilbud om fast jobb etter endt lærlingtid, vil de ikke si nei.

– Det er absolutt en jobb jeg kunne tenke meg å fortsette i. Jeg trives veldig godt, og tar derfor lærlingtiden veldig seriøst, sier Falster Sporsheim.

Espen Strømsvåg forteller at også han kunne tenke seg å jobbe videre på Ormen Lange-anlegget, men først om noen år.

– Jeg har veldig lyst til å studere videre, men jeg håper jeg får mulighet til å komme tilbake hit en dag, sier han.

POSITIV TIL FRAMTIDEN

Det har blitt skrevet mye om framtiden i oljebransjen. Mange mener det spøker for framtidige generasjoner olje- og gassarbeidere, men lærlingene på Aukra er optimistiske.

– Folk vil alltid ha behov for energi, så jeg ser ikke mørkt på framtiden, sier Markus Moen.