Gå til sidens hovedinnhold

Barnehageeieren tok opp kampen mot Easy Connect. Det koster henne dyrt.

Artikkelen er over 5 år gammel

Irina Jonsson nekter å betale det hun mener er et urettmessig inkassokrav på 3.500 kr fra Easy Connect AS.

– Nok er nok, sier Irina Jonsson, eier og daglig leder i 100-meterskogen barnehage i Oslo.

Hun føler seg i likhet med Berit Guttormsen, som BA skrev om i helgen, lurt av en telefonselger som ringte på vegne av Easy Connect og nettkatalogen 1890.no. Selgeren ville selge en oppføring på 1890.no.

Les også

Berit ville ikke kjøpe noe. Så fikk hun et inkassokrav

 

– Ringte vikar

I motsetning til Guttormsen, har ikke Jonsson fått ettergitt kravet om å betale for en oppføring de ikke ønsker. Ifølge barnehageeieren ringte selgeren og snakket med en vikar i barnehagen.

– Det til tross for at jeg er oppført som kontaktperson i Brønnøysundregistrene. Selgeren overbeviste vikaren om at barnehagen allerede var kunde hos dem og at hun bare skulle trykke bekreft på at opplysningene var riktige, forteller Jonssen på telefon fra Oslo.

Hun måtte møte i forliksrådet i Bergen da inkassosaken først ble behandlet, og anslår at hun allerede har brukt rundt 10.000 kroner på saken.

– Vi vant i forliksrådet, og jeg forstår ikke hvorfor Easy Connect drar denne saken videre til tingretten. Vi blir tvunget til å bruke penger og tid på denne saken, penger som skulle vært brukt på barna, sier Jonsson.

– Hvorfor betalte du ikke bare kravet på 3.500 kroner?

– Vi får stadig vekk falske fakturaer og telefoner fra pågående selgere. Om vi skulle betalt alle kravene vi urettmessig får, ville vi gått konkurs. Da Easy Connect gikk til inkasso tross mine klager, gikk de for langt, sier Jonsson, som også politianmeldte saken. Saken er henlagt.

– Må til Bergen

Advokaten hennes, Arve Hæreide, sier han aldri før har opplevd at et så lite krav kommer opp i retten.

Hæreide påpeker det problematiske ved at rettstvister med virksomheter registrert i Foretaksregisteret etter alminnelige regler skal behandles der bedriften har hovedkontor.

Saken fortsetter under bildet.

 

– Easy Connect har avtalt verneting i kontrakten sin i Bergen. Men de selger tjenestene sine i hele landet. Når noen i en annen del av landet da bestrider et inkassokrav, som Jonsson har gjort, kan de bli saksøkt i Bergen. Det gjør det veldig dyrt å la saken gå til retten, siden man ikke får dekket reiseutgifter og tapt tid selv om man vinner. Slik øker sjansene for at folk betaler kravene selv om de føler seg lurt, mener Hæreide.

Han protesterte mot at saken til Jonsson skulle opp i Bergen, til ingen nytte.

– Det er nesten som lovlig svindel, dette. Som å slåss mot en vindmølle, sier Jonsson om pengene og tiden det tar å kjempe mot kravet.

– Prinsippsak

Daglig leder i Easy Connect Ove Johan Kvamme sier til BA at de har gått til Bergen tingrett med kravet mot 100-meterskogen barnehage, fordi de er uenige med premissene i avgjørelsen i forliksrådet.

Saken fortsetter under bildet.

 

– Både vi og vår advokat mener at premissene i avgjørelsen fra forliksrådet er uriktige, og vil derfor ha saken prinsipielt avklart i tingretten, sier han.

Ifølge advokat Hæreide har forliksrådet brukt svikbestemmelsen i avtaleloven for å frifinne barnehagen for kravet.

– Jeg vil frita Easy Connect litt, for de kjøper salgstjenester fra et annet selskap, TT Sales services. Det er ikke sikkert Easy Connect er fullt klar over hvordan de opptrer, påpeker Hæreide.

Mens BA jobber med denne saken, ringer styrer Pernille Holmøy i Rygg barnehage på Sandane. Hun har samme historie som Berit Guttormsen. Hun sier hun ble oppringt av selger for Easy Connect i slutten av januar.

– Selgernes fremgangsmåte var så sleip. Jeg ble lurt til å trykke bekreft, selgeren sa det bare var for å bekrefte at opplysningene de allerede hadde stemte, sier hun.

Da BA intervjuet Kvamme om saken til Guttormsen, sa han at de fra januar har strammet inn retningslinjene for telefonselgerne og innført opptak av samtalene fra februar.

Les også

Vil endre reglene for å kutte inkassokrav for private

 

– Renommeet viktig

– Våre selgere lever av ren provisjonslønn. De er også avhengige av at kundene er fornøyde og betaler for produktet, sier Jonas Myrvold.

Han jobber for Easy Connect og nettkatalogen 1890.no gjennom TT Sales services AS, og er talsperson for TT Sales services AS.

Han bekrefter at de fra januar har fått nye retningslinjer for selgerne.

– Renrommé er viktig for oss, og for å unngå saker som blant annet dem dere omtaler, har vi fått nye føringer for selgerne og strammet inn i oppfølgingen av at kun de som har signaturrett i en bedrift blir kontaktet av selgerne våre, sier Myrvold.

Les også

Inkassogjelden øker mest i Bergen

 

– Likevel forteller flere at de føler seg lurt av telefonselgerne deres. Hva skyldes dette?

– Det er veldig beklagelig dersom disse klagene er reelle. Våre selgere er ordentlige og jobber for å tjene penger. Vi har mange fornøyde kunder.

– Har selgere hos dere blitt oppsagt som følge av at det har kommet flere klager mot dem?

– Jeg vil ikke gå ut med informasjon om det. Våre selgere fronter Easy Connect. Om salgene ikke er ordentlige, får de ikke betalt eller fornøyde kunder, sier Myrvold.

Advokat Arve Hæreide sier til BA at han ikke tør å spå utfallet av behandlingen av inkassokravet i Bergen tingrett. Avgjørelsen kommer trolig innen et par uker.