I løpet av arbeidsdagen bakte 24-åringen hele 13 sorter, deriblant en hvit dame.

– Litt småstressende, men det går fint, kommenterte en opplagt fagprøvekandidat overfor Kvinnheringen midtveis i prøven.

STERK NEDGANG SIDEN 2000

Med to fagbrev innenfor matfag bidrar Christina til å holde oppe antall fagbrev som blir tatt i denne næringen. Statistikk fra Hordaland fylkeskommune viser at antall fagbrev innen restaurant- og matfag falt fra 236 til 147 fra 2000 til 2006. De åtte årene etter har antallet gått litt opp og ned, med en topp på 173 fagprøver i 2009 til 117 to år senere. I fjor tok 142 kandidater fagbrev i restaurant- og matfag.

– Dette er nok en sektor som har hatt flere lærlingeplasser enn lærlinger, sier distriktssekretær i LO i Hordaland, Roger Pilskog, til Vest24.

Han forteller at LO gjennom et samarbeid med NHO har som mål å øke antall lærlinger totalt med 20 prosent i Hordaland.

FLEST I TEKNIKK

Tallene fra 2013 viser at det blir avlagt flest fagprøver i teknikk og industriell produksjon i Hordaland, fulgt av bygg- og anleggsfag på andreplass. Den største økningen fra årtusenskiftet og frem til i fjor finner en i teknikk og industriell produksjon og innen helse- og sosialfag.

Innen de fleste yrkesretninger har antall fagbrev gått litt opp og ned gjennom årene, men de aller fleste kan registrere en økning fra 2000 til 2013. Bortsett fra restaurant- og matfag. Der er nedgangen til gjengjeld kraftig.

Christine H. Johansen tok sitt første fagbrev som kokk i 2011. I dag har hun fagbrev også i konditorfaget.

DETTE SER DE ETTER

De to sensorene Evy Førland Sander og Robert Astrup, som henholdsvis jobber som teamleder ved Haukeland Universitetssykehus og ved Baker Brun, har dømt mange fagprøvekandider opp gjennom årene. de forteller til Kvinnheringen at de ser etter flere ting når de vurderer om en kandidat skal få bestått eller ikke.

– Vi ser blant annet hvordan kandidaten jobber, om hun har system, om hygienen er god og slike ting. Videre ser vi på det ferdige resultatet, hvordan hun presenterer det, hvor kreativ hun har vært og ikke minst hvordan det smaker. Eienvurderingen til kandidaten teller også med, forteller Førland Sander.

AVLAGTE FAGPRØVER I HORDALAND:

År

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Programområde

Bygg og anlegg

478

497

575

648

642

662

667

522

591

Design og håndverk

87

109

97

118

114

133

187

125

95

Elektrofag

383

264

323

367

506

387

414

365

386

Helse- og sosialfag

268

205

222

257

324

334

481

415

453

Medier og kommunikasjon

2

8

8

12

10

9

4

11

6

Naturbruk

66

50

41

52

32

43

63

44

55

Restaurant- og matfag

236

147

171

147

173

155

117

125

142

Service og samferdsel

242

236

293

164

173

213

188

185

243

Teknikk og industriell produksjon

590

473

511

649

758

779

765

636

704

TOTALT

2352

1989

2241

2414

2732

2715

2886

2428

2675

Kilde: hordaland.fylkeskommune.no