Vestbase har allerede lovet å gå inn med 750.000 kroner for at studiet kan starte i 2015, skriver Tidens Krav.

– Utdanning av subseaingeniører i Kristiansund er en spennende satsing som Kom vekst har stor tro på, og som vi tror vil bidra til å styrke regionen på mange måter. Det vil være et viktig bidrag til å skaffe riktig og framtidsrettet kompetanse til næringslivet i kristiansundsregionen og på Nordmøre, sier styreleder Arne Ingebrigtsen i Kom vekst.

Kom vekst er også med i prosjektets styringsgruppe. Det er Høgskolen i Bergen som har studiet, hvis det blir klart til neste år.

– Vi har stor tro på en positiv beslutning når Høgskolen i Bergen avgjør mulig etablering i november. Vi vil også oppfordre flere til å bidra økonomisk slik at vi kan få oppstart av ingeniørutdanning i Kristiansund neste høst, fortsetter Ingebrigtsen.

For å få i gang studiet kreves det et totalt finansieringsgrunnlag på mellom 10 og 15 millioner kroner.

ETTERSPURT FAGOMRÅDE

Selv om det er mye snakk om nedgangstider i oljeindustrien, mener daglig leder Ellen Engdahl i Kom vekst at det kommer til å være etterspørsel etter et slikt studietilbud.

– Fagområdet vil være helt sentralt for aktiviteten som kommer i årene framover. Selv om vi etter en lengre oppgangstid er inne i en korreksjonsperiode, så er det viktig å planlegge for framtiden, sier Engdahl.

– Vi vet at næringslivet har etterspurt en slik utdannelse lokalt for å kunne møte det framtidige rekrutteringsbehovet i større grad, sier Engdahl.

– POSITIVT SIGNAL

Initiativtaker for prosjektet er Energiregion Møre og leder Bengt Endreseth. Han setter pris på at bevilgningene kommer på plass.

– Det er et positivt signal til markedet og noe vi setter stor pris på, sier Endreseth.

Også Orkide, Høgskolen i Bergen, Kristiansund kommune, fylkeskommunen, Shell og Statoil er med i styringsgruppen i tillegg til Kom Vekst.