Vestbase håper andre viktige aktører følger etter, nå som premissene er lagt, og de selv går inn med 750.000 kroner.

LES OGSÅ: HiB skal vurdere nytt studie i Kristiansund

– Dette er en av de viktigste sakene i byen, utenom sykehussaken. Et ingeniørtilbud er noe regionen har savnet og jobbet med i lang tid, forteller administrerende direktør på Vestbase, Alf Dahl, til Tidens Krav.

Vestbase er det første selskapet som forplikter seg til å bidra med å finansiere Høyskolen i Bergen (HiB) sitt ingeniørstudium innen undervannsteknologi, der planen er studiestart i Kristiansund høsten 2015. Det er med andre ord korte tidsfrister.

– Tidslinja er stram, og økonomi er en avgjørende forutsetning for å få det i gang. Vi ser på det som en investering i framtiden, og videreutvikler kristiansundsregionen til et attraktivt bo- og arbeidsmarked. Både vi og våre eiere ønsker at Vestbase skal være en lokal bidragsyter, og dette passer godt med vår visjon, sier Dahl.

DUGNAD

Håpet nå er at andre private aktører også støtter prosjektet.

– Vi utfordrer andre selskaper til å komme på banen med økonomiske bidrag – samt praksisplasser når den tid kommer. Det vil forhåpentlig komme statlig finansiering når studiet har vist sin berettigelse, sier Dahl.

For å få i gang studiet kreves det et finansieringsgrunnlag på mellom 10 og 15 millioner kroner.

NØDVENDIG KOMPETANSE

Vestbasesjefen legger vekt på at kompetanse innen undervannsteknologi er noe det kommer til å være stort behov for i framtiden.

– Subsea er fundamentet til det vi jobber med på basen. Fremtidens subseateknologi krever en annen kompetanse, og blir mer og mer avansert.

Særlig trenger de slik fagkompetanse innen inspeksjons-, service-, reparasjon- og vedlikeholdsoppgaver.

BØLGEDAL

Oljebransjen er for tiden i en bølgedal, men Dahl ser ikke det som noen grunn til å bremse prosjektet.

– Bransjen har hatt svingninger tidligere, og jeg er ikke bekymret for den langsiktige aktiviteten, selv om det er flere bedrifter som dessverre blir preget akkurat nå. Det er fortsatt mange store investeringer som skjer framover.

Kristin Skoglund Aas ved aPoint AS jobber med marked og finansiering for prosjektet.

– Det er veldig positivt at Vestbase går foran. Det gjør det lettere for oss når vi går til andre aktører, og det setter standarden, sier Skoglund Aas.

LES FLERE SAKER I TIDENS KRAV