Vest24 har flere ganger i høst skrevet om planene om å starte studietilbud i undervannsteknologi i nordmørsbyen. Etter hvert har bidragene fra næringslivet blitt store nok til at planene kan realiseres, og at studiet kan starte fra kommende høst.

– ET STERKT SIGNAL

Totalt har næringslivet og det offentlige bidratt med 11,5 millioner kroner til det nye ingeniørstudiet i undervannsteknologi, skriver HiB på sine hjemmesider.

Rektor Ole-Gunnar Søgnen ved HiB skryter av innsatsen både hos industri og hos offentlige myndigheter.

– At næringen går inn med så store midler for å få realisert dette er et veldig sterkt signal. Dette bekrefter at utdanningene vi tilbyr er svært relevante for nærings- og samfunnslivet. Våre fagmiljøer vil bidra der industrien signaliserer et behov, sier Søgnen til høyskolens hjemmesider.

SHELL OG STATOIL AVGJØRENDE

Instituttleder ved Institutt for maskin- og marinfag, Nils-Ottar Antonsen, sier til hib.no at undervannsinstallasjoner er regnet for å være fremtidens olje- og gassinstallasjoner. Skolen understreker også at studentene som kommer til å gå på linjen også vil ha arbeidsmuligheter innen fornybar energi, mineralutvinning og havbruk.

Antonsen understreker at avgjørende for studiet er at tunge næringsaktører som Shell og Statoil går inn for det.

Høyskolen i Bergen ser studiet også som en arena for å knytte sterkere kontakt med viktige miljøer innenfor subseanæringen. Statoils subsea kompresjon for Åsgard-feltet skal ha support fra Kristiansund. Prosjektet, som er unikt i vernde, vil gå Høgskolen i Bergen tilgang til viktig kompetanse og interessante FoU-oppgaver.