Shell bidrar to millioner kroner til å opprette et ingeniørstudium i Kristiansund, skriver Tidens Krav. Prosjektet har fra før fått støtte fra Vestbase og Kom Vekst.

– Dette er et veldig viktig og positivt signal, men det er viktig å understreke at vi ikke er helt i mål ennå, og håper at flere blir med og bidrar. Vi er nå i gang med å jobbe med beslutningsgrunnlaget til Høgskolen i Bergen, som skal leveres i begynnelsen av november, forteller Bengt Endreseth, leder for Energiregion Møre, en seksjon i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Bidraget til Shell er fordelt på 1 million i 2015, og 500.000 kroner de to påfølgende årene, da oppstart av studiet krever full finansiering for tre år. Tildelingen forutsetter at resten av finansieringen til studiet faller på plass.

SLITER MED REKRUTTERING

– Vi bygger vedtaket om å støtte på at subsea-disiplinene har slitt med rekruttering av utdannet subsea-personell. For oss gjelder dette en økende mengde subseautstyr på Draugen og Ormen Lange, forteller områdedirektør i Shell Odin Estensen.

– Vi håper subseaingeniørstudiet i Kristiansund lykkes i både å skape et bærekraftig studietilbud og forventer at det blir jobbet målrettet for å markedsføre tilbudet fram mot studiestart. Det er også viktig at eierne av tilbudet også har ambisjoner om å rekruttere utenfra regionen, for slik å skape en rekrutteringsbase som er mobil og mindre sårbar for svingninger i aktivitetsnivået lokalt, sier han videre.

Går alt etter planen, er det studiestart høsten 2015 på Høgskolesenteret i Kristiansund.