– Jeg mener en interessekartlegging i forkant av at elevene skal prøve seg i arbeidslivet, vil gjøre valgene deres mer treffsikre, sier leder Aase Bergmann i «Ka vil DU bli», som er en samarbeidsordning mellom alle skoler med ungdomstrinn i Bergen kommune.

Faget utdanningsvalg ble obligatorisk høsten 2008. Målet med faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring.

Denne uken har BA skrevet om et pilotprosjekt i regi av attføringsbedriften Alf as der 200 10.-klassinger i Bergen gjennomgikk interessekartlegging med programmet Vip24 og påfølgende veiledning. Prosjektet fikk gode tilbakemeldinger fra elevene.

– STOR NYTTE

Bergmann mener skolene kan ha stor nytte av dette verktøyet som en del av sitt arbeid.

–Det finnes en del gratis interessetester på nettet, men Vip24 er mer grundig og omfattende. Det følger også med veiledning slik at man får tolket resultatene, påpeker hun.

Bergmann mener helhet er viktig i arbeidet mot frafall og at flere aktører kommer på banen.

–Vi er opptatt av at ungdommen skal vite mest mulig både om hvilke utdanninger og yrker som finnes og hvem de er selv. Samtidig ser vi at det er begrenset hva de vet både om seg selv og om ulike yrker i den alderen. Dersom flere aktører jobber sammen og vi bruker flere verktøy, øker det sjansen for at elevene velger riktig og dermed at færre faller ut av videregående opplæring, påpeker Bergmann.

– FOR DYRT

Ifølge veileder Inger Kirstine Straume i Alf as har kommunen gitt tilbakemelding om at tilbudet de brukte i pilotprosjektet ble for dyrt til å kunne gi det til alle skoler.

–Vi har laget et enklere opplegg knyttet direkte til valg av arbeidsutprøving, men foreløpig er det opp til hver enkelt skole om de vil bruke penger på å prøve ut kartleggingen.

Straume sier de jobber med å få flere aktører på banen, blant annet fylkeskommunen og flere forskningsmiljøer, slik at kostnadene ikke faller på skolene eller kommunen alene.

Konstituert skolebyråd Charlotte Spurkeland (H) sier til BA at hun gjerne vil høre mer om prosjektet.

– Jeg er ikke avvisende til forslag som kan hindre skoleforfall. Jeg vil gjerne høre mer om dette prosjektet og om det kan være aktuelt for kommunen å statse på, men kan ikke konkludere med noe nå.