Først får du instruksjoner om oppdraget og velger fartøy. Deretter er det klart for å suse gjennom rørene fra Ormen Lange i spillet Pipe Rider. Spillet er utviklet til både Iphone, Android, nettbrett og PC. Og hele veien er det læring og opplysning om petroleumsvirksomheten, skriver Tidens Krav.

KUNNSKAP

Slik er deler av instruksjonen på første level:

«Nede i gassreservoaret er det mest gass, men også litt olje og vann. Når dette kommer opp fra det varme reservoaret, møter det et iskaldt hav. Der er det så kaldt at vannet og gassen sammen kan danne issørpe og stenge røret. For å forhindre det trenger du frostvæske! Pass deg for isen når du kjører! Is som er i veien kan du skyte med frostvæskekanonen».

– Meningen er å skape nysgjerrighet og interesse for bransjen, og målgruppen er 12–24 år, forteller Alice Bergfall, rådgiver innen kommunikasjon og samfunnsansvar i Shell.

Spillet Pipe Rider er koblet opp mot nettportalen Ormen Lange World, hvor man finner undervisningsmateriale og informasjonsfilmer.

REKRUTTERING

– Både portalen og spillet er en god blanding av faktainformasjon og underholdning om Ormen Lange. Vi forsøker å vise hvor spennende olje- og gassbransjen kan være, og slik bidra til å sikre langsiktig rekruttering til Shell og bransjen generelt. Dette er verktøy vi selv også bruker når vi er rundt på skolebesøk, sier Bergfall.

Pipe Rider ble lansert i slutten av 2012, og har siden den gang blitt lastet ned over 165.000 ganger.

– Vi vet at barna til mange av våre ansatte spiller. Når vi er ute på skolebesøk, viser det seg at mange av elevene allerede har prøvd spillet. Når man prater til ungdom, må man være litt moderne i kommunikasjonen, og da bør også vi være innovativ og framtidsrettet for å nå målgruppen, sier Bergfall.

TENKER PÅ SAMARBEIDSPARTNERNE

Å gjøre faktisk informasjon spennende er en stor utfordring. Bergfall fulgte utviklingen av spillet tett.

– Jeg var helt rå på spillet selv da vi holdt på å utvikle appen. Jeg spilte det hundrevis av ganger, og slo alle. Men nå har jeg mistet «touchen» og blitt rusten. Jeg skal liksom tøffe meg for ungdommene jeg prater med, men de slår meg, sier Bergfall.

– En ting er å rekruttere til Shell, men for oss er det like viktig at det er kloke hoder hos våre samarbeidspartnere og kontraktører også. Generell rekruttering er viktig, og for oss er det viktig at ungdom ser nytten i å velge realfag. Dette er et lite bidrag fra oss, sier Bergfall.

Tilbakemeldingene har vært gode, både etter skolebesøk, temadager og karrieredager.

DIGITAL KOMMUNIKASJON

Pipe Rider er utviklet av firmaet Agens, som er spesialister på digital kommunikasjon.

– Da vi skulle utvikle Pipe Rider, måtte vi finne et konsept som var fengende og behandlet tematikken på en god måte. Det er en spennende historie rundt dette med gassen og dens vei til England, mye teknologi som ikke er så godt kjent, og dette ga en fin ramme til et spill som er morsomt og fengende, forteller Peter Måseide, leder for spillavdelingen i Agens.

Han hadde prosjektansvaret for å utvikle Pipe Rider.

HAR NÅDD GODT UT

– Vi hadde relativt frie tøyler. Shell godkjente konseptet, manuset og prosjektbeskrivelsen. De forklarte hvilke prosesser som er viktige og kom med sin kunnskap som vi tok med inn i spillet, sier Måseide.

– Vi synes det er spennende at selskaper som Shell velger å bruke spill som kommunikasjonsform. Det kan brukes til mye forskjellig, og det er stadig flere områder hvor det blir vurdert. Det gir gode muligheter for innlevelse og å komme tett inn på tematikken. Det er en motiverende måte å lære på, og godt egnet til å formidle og skape engasjement.

– Det er vanskelig å måle effekten det har, men det har nådd godt ut til publikum. Tallmessig er vi godt fornøyde med resultatet og tilbakemeldingene på selve spillet har vært gode.