Etter at kunnskapsdepartementet i januar signaliserte ønske om større og mer robuste høyskoler og universiteter, har utdanningsinstitusjonene blitt tvunget til å tenke nytt. Høyskolene på Vestlandet arbeider nå med å få til et mer forpliktende samarbeid.

– Lærerutdanningen er spydspissen i samarbeidet, sier dekan Rasmus Stokke ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) til Firda.

NY TEKNOLOGI

Stokke ser for seg et felles fagmiljø i for eksempel Sogndal, Bergen og på Stord, som tar utgangspunkt i at man beholder dagens studiesteder. Ny teknologi gjør dette mulig. Forelesninger der foreleseren befinner seg i for eksempel Sogndal, kan overføres til de andre høyskolene. På den måten kan skal studentene på tvers av høyskolene dra nytte av at hver lærer underviser i det han er best på.

Rektor Åse Løkeland understreker overfor Firda at HiSF har en klar strategi om å fortsette som en selvstendig institusjon. Sist uke var rektoren i møte med fem andre rektorer i universitets- og høyskolenettverket på Vestlandet. Formidling av forelesninger over nett var et av tiltakene styret ble enig om. Håpet i Sogn og Fjordane er at en med et tettere samarbeid skal minske risikoen for å bli tvangsfusjonert, skriver Firda.

KREVER IKKE FÆRRE

Rektor Ole-Gunnar Søgnen ved Høyskolen i Bergen understreker overfor Vest24 at det ikke ligger krav om færre studiesteder i initiativet fra kunnskapsministeren.

– Bestillingen handler mer om kvalitet, robusthet og effektivitet. I bestillingen hevdes det at det i dag er for mange som har faglige fullmakter, sier Søgnen.

Han mener fremtidens student vil være åpen for mer fleksible undervisningsmåter. Overføring av forelesninger fra ett sted til andre steder, kan være en slik måte.

– Dette må kombineres med andre undervisningsformer, både individuell oppfølging og som gruppearbeid, sier HiB-rektoren.

– POLITIKERNE BESTEMMER

Han forteller at tankene om å utnytte teknologien på denne måten ikke er av ny dato. Dette er en diskusjon som lenge har pågått i sektoren, sier Søgnen.

Dekan Rasmus Stokke i Sogn og Fjordane tror ikke felles fagmiljø er første steg mot fusjon.

– Dette er det jo politikerne som bestemmer, men vi mener at gevinsten med sammenslåing kan oppnås innenfor de nåværende institusjonene, sier Stokke til Firda.