Meningen er at arbeidet skal resultere i et tillegg til skolebruksplanen for yrkesfagtilbud. Det kan gi i justeringer av klassesammensetningen på de videregående skolene i fylket.

– Vi registrerer at antall elever i videregående gikk tilbake med 400-500 fra 2013 til 2014. Hele nedgangen kom i yrkesfag, sier gruppeleder for Frp i Fylkestinget Terje Søviknes til Vest24. Han ser en klar utfordring i å tilpasse utdanningstilbudet til det fremtidige behovet for arbeidskraft.

GI RÅD

– Betyr det at det offentlige nå skal bestemme hva ungdommen skal utdanne seg til?

– Vi kan i alle fall gi råd på en best mulig måte. Jeg antar at ungdom ønsker å utdanne seg i yrker der det er mulig å få jobb etter endt utdanning, svarer Søviknes.

Yrkesfag er et viktig stikkord. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mangel på håndverkere kommer til å bli et stort problem for Norge.

– Vi må bli flinkere til å markedsføre yrkesfag, slår Søviknes fast.

BREDT UTDANNINGSTILBUD

– Kan denne kartleggingen føre til at det blir endringer i antall videregående skoler i fylket?

– Det tror jeg ikke. Det kan bli forandringer i hvilke tilbud som blir gitt hvor, men skolebruksplanen fastslår at det skal være et bredt utdanningstilbud innenfor gitt regioner.

Fylkeskommunen vil invitere LO og NHO med i arbeidet for å kartlegge det fremtidige utdanningsbehovet. Derfra vil trolig initiativet bli vel mottatt.

STØRRE FOKUS PÅ BEDRIFTENE

– Når fylket planlegger ulike linjer og antall klasser, tar de utgangspunkt i elevenes ønsker og hvor de har søkt. Vi hadde ønsket et større fokus på bedriftenes behov og til syvende og sist samfunnets behov, sa NHO-direktør Tom Knudsen i Hordaland til BT tidligere i år.

Fokuset på yrkesfaglig utdanning står sterkt, og partene i arbeidslivet undertegnet i 2012 den såkalte Samfunnskontrakten for flere læreplasser. I Hordaland ble Aksjon Lærebedrift satt i gang. Fra siste årsskifte har Stine Fjeldstad vært prosjektleder for Aksjon lærebedrift, som skal synliggjøre mulighetene i yrkesfag for de unge.

– Vi vil at flere gjennomfører med et fagbrev og at enda flere bedrifter rekrutterer gjennom lærlingeordningen, sier Fjeldstad.

– I enkelte fagretninger er det flere tilgjengelige læreplasser enn det er søkere, som for eksempel i bygg- og anleggsfag og i restaurant og matfag. På andre områder, som i industrifag og helsefag, er det behov for flere læreplasser til ungdommen, sier Fjeldstad, som mener informasjon, både til elever, foreldre og lærere, er viktig for å øke rekrutteringen til yrkesfagene.

Målet med Aksjon Lærebedrift er å bidra til å øke antall læreplasser i fylket med 20 prosent innen utgangen av 2016.