Bergenseren Ivan Løvheim har ifølge Hardanger Folkeblad sterk vind i seilene med sitt hytteprorsjekt i Sysendalen ved foten av Hardangervidda. Til nå er 11 hyttetomter solgt. Forutsetningen er at reguleringsplanen for området blir godkjent av lokale politiske myndigheter.

I tillegg til de 11 som er solgt, er to reservert. Totalt er 30 tomter lagt ut til forhåndssalg.

– Jeg er optimist og tror vi får solgt alle tomtene før sommeren, sier Løvheim til Hardanger Folkeblad.

Store planer

– Salget av tomtene skal bidra til å finansiere infrastrukturen i området, og et aktivitetsområde for barn som vi håper kan stå klart til vinteren 2016, sier Løvheim.

Vest 24 har tidligere presentert bergenserens store hytteplaner i Sysendalen. Eidfjord Resort omfatter blant annet 560 hytter og leiligheter, hotell, skiheiser og -løyper, serviceområde og infrastruktur.

Hardanger Folkeblad skriver at Heidi Dyrøy fra iVest Consult presenterte førsteutkastet til ny kommunedelplan på kommunestyremøtet i Eidfjord tidligere denne uken. Blant stridstemaene var buffersonen som er lagt inn mot nasjonalparkområdet og hensynet til villreinen. Det kan bety at Eidfjord Resort må trekke den øverste delen av løypenettet litt nedover i terrenget.

I forhold til den opprinnelige masterplanen er toppunktet Amundsen Viewpoint av hensyn til villreinen flyttet rundt 150 meter, og 30 høydemeter, nedover i terrenget.

Løvheim sier til HF at løypen de har lagt ikke er den eneste mulige, og at selskapet nå vil gå i dialog for å finne en løsning.

– Dette blir vi nok enige om, sier han.