I kontorvillaen til Berge Gerdt Larsen på Hopsneset i forkant av rettssaken der han står tiltalt for grov skattesvik, blant annet å ha en skjult formue på over 640 millionar kroner i utlandet, etc. 
Privatetterforsker Ola Thune og Advokat Svein Aage Valen i advokatfrimaet Thommessen AS.
Magne TurøY

Han har hovedrollen i tidenes lengste straffesak

Minst 95 dager i retten. Over 150.000 dokumentsider. Mandag møter Berge Gerdt Larsen (62) i den lengste straffesaken i Bergen noensinne.
Publisert
DEL

Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest.

Henrik Ibsen

Dette Ibsen-sitatet var Berge Gerdt Larsens respons da bergenseren for to år siden ble idømt fem års fengsel for grov økonomisk utroskap og skattesvik.

Bergen tingrett fant blant annet det bevist at Larsen holdt en utenlandsformue på over 700 millioner kroner skjult for skattemyndighetene. Larsen erkjenner ikke straffskyld og anket dommen som full bevisanke.

Mandag skal oljeinvestoren på ny forsvare seg mot påstander om grov skattekriminalitet, denne gang i Gulating lagmannsrett.

Mer juridiske muskler

Politiets etterforskning av Berge Gerdt Larsen har pågått i over ti år.

Han har tidligere uttalt til BA at han opplever det hele som et personlig angrep.

Larsen fortalte at han først ved å lese BT 4. februar 2006 ble kjent med den omfattende etterforskningen av ham. Taushetsbruddet, som han kaller det, ødela finansverdens tillit til ham som daværende styreleder og hovedaksjonær i oljeselskapet DNO, har 62-åringen tidligere forklart.

Les også: – Satt på ett av tidenes oljefunn uten å vite det

Dette bakteppet kan forklare hvorfor han tidligere i år kjøpte helsides annonser i BA og BT på søken etter nye jurister til selskapet Larsen Oil & Gas AS (LOG).

Disse juristene skal ikke forsvare ham i retten, men drive etterforskning av offentlige etater og tjenestepersoner. I dette arbeidet deltar også privatetterforsker Ola Thune.

Larsen har ikke svart på BAs gjentatte henvendelser de siste ukene. Hans nye forsvarere i Advokatfirmaet Elden er derimot snakkesalige.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Advokatene Torbjørn Sognefest og Erik Ulvesæter i Advokatfirmaet Elden er to av fire oppmøteforsvarere for Berge Gerdt Larsen i den særs omfattende ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Advokatene Torbjørn Sognefest og Erik Ulvesæter i Advokatfirmaet Elden er to av fire oppmøteforsvarere for Berge Gerdt Larsen i den særs omfattende ankesaken i Gulating lagmannsrett. Foto:

De skjulte formuer

Omfanget av nordmenn med skjulte formuer og inntekt i skatteparadis er ukjent.

– Det er utfordrende å fastslå. Internasjonal forskning anslår at rundt ti prosent av innbyggernes formue til enhver tid er skjult i utlandet. I norsk målestokk vil det si at rundt 200 milliarder kroner kan holdes skjult av norske personlige skatteytere, sier kommunikasjonsansvarlig i Skatt Vest, Arne Lutro.

Et skatteparadis er et land med ingen, eller tilnærmet ingen skatt for utenlandske personer og selskaper. Ifølge FN er skatteparadiser preget av strengt hemmelighold når det gjelder å utlevere finansiell og kommersiell informasjon til skattemyndigheter i andre land. Dermed er det både lett og billig å sikre seg anonymitet ved etablering i skatteparadis. De mest kjente er Caymanøyene, Bermuda, Sveits og London.

Skatteamnesti er en ordning som gjør at personer med skjult formue og inntekt i utlandet selv kan melde seg for norske skattemyndigheter. Normalt vil forsøk på å unndra inntekt for skatt medføre juridisk tiltale og tilleggsskatt på inntil 60 prosent av den unndratte skatten. Dersom man selv ber om det som kalles frivillig retting, vil man unngå politianmeldelse og straffeforfølgelse.

Men skal man kunne få skatteamnesti er det et grunnleggende vilkår at man kommer skattemyndighetene i forkjøpet.

I fjor var det rekordmange som kontaktet Skatteetaten med dette formålet. I løpet av første halvår 2015 tok 171 nye personer kontakt. Totalt er det innrapporterte beløpene 3,8 milliarder i formue og 102 millioner kroner i inntekt.

– Årsaker folk oppgir er et ønske om å ikke overlate problemer til arvinger og takknemlighet for å kunne gjøre opp for seg uten tilleggsskatt og anmeldelse, sier Lutro.

– Absurde påstander

– Denne saken er ekstraordinær på mange vis, sier Torbjørn Sognefest.

Han vil sammen med Erik Ulvesæter, og Oslo-advokatene Anders Brosveet og Mari Gjølstad møte i lagmannsretten.

Etter første runde i retten, valgte Larsen å bytte forsvarere med et team som er villige til å jobbe for offentlige advokathonorarer på 970 kroner timen.

– Dere gjør ikke dette for pengene?

Advokatene smiler. De forteller at de anser saken som et interessant prestisjeoppdrag, og at de ser gode muligheter for å oppnå et annet resultat.

– Så langt bærer saken preg av å ha blitt sett på med skattebriller. Vår intensjon er å vise rasjonelle forretningsmessige grunner til transaksjonene, sier Ulvesæter.

Forsvarerne har til hensikt å bevise at påtalemyndighetenes teori om bruk av stråmenn i utlandet ikke holder vann.

– Påtalemyndighetens påstander om at de utenlandske aksjonærene skal ha vært stråmenn for Larsen fremstår som nokså absurde når vi vet at disse påståtte stråmennene faktisk har mottatt flere hundre millioner kroner i utbytter fra selskapene de siste ti årene.

– Tingretten mente Larsen hadde unndratt 4,3 millioner i formuesskatt over ti år. Å hevde at han skal ha gitt fra seg verdier i hundremillionersklassen for å snike seg unna småpenger i formuesskatt, fremstår som meningsløst, sier advokat Anders Brosveet, som leder forsvarerteamet fra Advokatfirmaet Elden.

Dro til London

Bare få dager før den særs omfattende ankebehandlingen starter, dro advokatene til London.

Formålet med reisen var å motivere potensielle utenlandske vitner til å komme til Bergen frivillig, fordi de ikke har møteplikt i Norge. Årsaken er at advokatene ikke har fått innvilget ønsket om nye bevisopptak.

– Derfor må vi få vitnene hit, sier Ulvesæter.

I tingretten valgte Larsen å benytte seg av retten til ikke å avgi forklaring. Nå kan forsvarerne fortelle at han åpner for å forklare seg.

Statsadvokatene Elisabeth Deinboll og Jan-Inge Wensell Raanes har arbeidet med straffesaken mot Berge Gerdt Larsen i seks år.

I 2011 ble det tatt ut tiltale mot Larsen. Maratonsaken ble tilnavnet da saken fire år senere kom opp for retten.

Rettssaken i Bergen tingrett startet 17. september 2012 og pågikk i 86 dager i retten.

Mandag er det på an igjen.

Gulating lagmannsrett har satt av hele 95 dager til ankebehandlingen, noe som er den lengste rettsbehandlingen noensinne i Hordaland.

– Vi er klar. Egentlig var vi forberedt og parat i april i år, men da fikk tiltalte en utsettelse, fordi han byttet ut advokatene sine, sier statsadvokat Raanes.

– Jeg gleder meg til å komme i gang og bli ferdig med en ankebehandling som er blitt skjøvet nok på, sier kollega Deinboll.

Med seg på laget har de fått politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones.

– Spennende og lærerikt, sier hun.

Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes, statsadvokat Elisabeth Deinboll og politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones skal prøve å bevise at Berge Gerdt Larsen har gjort seg skyldig i grov økonomisk utroskap og skattesvik.

Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes, statsadvokat Elisabeth Deinboll og politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones skal prøve å bevise at Berge Gerdt Larsen har gjort seg skyldig i grov økonomisk utroskap og skattesvik. Foto:

Bedre rustet

Raanes vektlegger at påtalemyndigheten nå står bedre rustet mot uforutsette hendelser og fravær.

– Sist var vi to i aktoratet i 86 dager i strekk. Heldigvis hadde vi ingen sykedager, men det er litt mye å planlegge med en gang til, sier Raanes.

– Hva er det mest krevende med denne saken?

– En kombinasjon av dokumentmengden på 150.000 til 200.000 sider, sakens kompleksitet og motstanden vi møter i retten fra tiltalte og forsvarerne, svarer Raanes.

Formuende nordmenn og norske selskaper som skjuler skattepliktig inntekt og formue i utlandet ved bruk av kompliserte strukturer i skatteparadiser, har i årevis vært en verkebyll for skatteetaten og politiet i Norge.

Statsadvokat Raanes blir glad når han får spørsmål om hvor utilgjengelig opplysningene har vært i denne saken.

– Vi har fått tak i veldig mye, men det meste kommer fra arkiver i skatteparadis. En ting er å få tilgang til dokumentene, det har vi. En annen ting er hvordan opplysningene som ligger der ser ut. Norske selskaper er underlagt lovbestemte krav. Den type regulering finnes ikke i lavskatteland, forteller Raanes.

Skatteplanlegging er lovlig. Skatteunndragelse er straffbart.

– Dette er skatteunndragelse i sin reneste form, fastslår Raanes med tydelig henvisning til tiltalen mot Berge Gerdt Larsen.

– Hva tenker dere om at denne saken legger beslag på så mye ressurser og koster atskillige millioner?

– Generelt har rettssystemet en utfordring ved at en del saker tar veldig mye tid og ressurser. Jeg mener det er viktig at politiet og påtalemyndigheten er i stand til å ta disse sakene også, svarer Raanes.

 Lagdommer Daniel Lunde skal lede rettsforhandlingene de neste seks månedene. Han er svært positiv til at saken skal føres heldigitalt, som den aller første i Bergen.

Lagdommer Daniel Lunde skal lede rettsforhandlingene de neste seks månedene. Han er svært positiv til at saken skal føres heldigitalt, som den aller første i Bergen. Foto:


– Vil gå på overtid

Det er lagdommer Daniel Lunde som de neste seks månedene skal lede tidenes lengste straffesak i Bergen.

Vi møter ham i rettsalen som nå forberedes for saken som skal gå her til langt ut på våren.

– Vi ser allerede nå at saken kommer til å dra ut til mai neste år. Det er spesielt at saken skal gå over så lang tid, men dette har jeg gjort før, sier lagdommer Daniel Lunde.

I 2005 var han dommer under den velkjente NOKAS-saken i Stavanger. som varte i nærmere fem måneder.

– Det positive med varigheten er at man bare har én sak å konsentrere seg om, sier han.

Totalt syv dommere skal jobbe med saken. Tre lagdommere, to fagkyndige og to meddommere. I tillegg er flere varameddommere klar.

– Utfordringen blir om noen blir syke under rettsforhanslingen. Det kan være krevende for en varameddommer å skulle si til arbeidsgiver at man blir borte i seks måneder, forklarer Lunde.

700 millioner

Berge Gerdt Larsen

Berge Gerdt Larsen er sønnen til Bernhard «Deepsea» Larsen (1925-2003), omtalt som en av Norges oljepionerer.

Sivilingeniøren startet i likhet med faren sin karriere i Rederiet Odfjell og Odfjell Drilling. På slutten av 1990-tallet ble han kjent som frontfigur og hovedaksjonær i oljeselskapet DNO.

Etter å ha solgt mesteparten av DNO-aksjene, satset han på å bygge opp en rekke riggselskaper. Petroprod, Petrojack og Petromena gikk over ende i tur og orden i kjølvannet av finanskrisen med en samlet gjeld på cirka ni milliarder kroner.

De siste årene har Larsen arbeidet med å bygge opp Petrolia som oljeselskap.

Ifølge Kapital, hadde Larsen i 2014 en formue på rundt 650 millioner kroner.

I oktober 2013 ble Larsen i Bergen tingrett funnet skyldig i grov økonomisk utroskap mot eget selskap og skattesvik, og idømt fem års fengsel.

Larsen anket dommen og ankesaken starter i Gulating lagmannsrett mandag.

I den 255 sider lange dommen fra Bergen tingrett ble Berge Gerdt Larsen idømt fem års fengsel, hvorav halvparten betinget.

Han ble også idømt en bot på tre millioner kroner. Larsen ble funnet skyldig i to tilfeller av grov økonomisk utroskap på til sammen 18 millioner kroner, samt grove skattesvik ved å unnlate å gi opplysninger om inntekter på 55 millioner kroner.

Han ble videre dømt for å ha unnlatt å opplyse om en utenlandsformue på over 700 millioner kroner over en periode på ti år.

Deinboll sier at dommen, som ikke er rettskraftig ettersom Larsen anket, på de mest vesentlige punkter oppfylte påtalemyndighetens påstander.

– Men nå er det en helt ny runde. Det blir krevende og godt å komme i gang, sier Deinboll.

Tiltalen er den samme som sist.

Berge Gerdt Larsen er tiltalt for grov økonomisk utroskap mot eget selskap i kraft av å være styreleder og for grovt skattesvik grunnet salg av to aksjeposter til påstått underpris i 2000.

Ifølge tiltalen skal Larsen også ha oppgitt for lite i formue fra 1997 til 2007 på aksjeposter i tre selskaper registrert og kontrollert på skatteparadisøyen Jersey.

Påtalemyndighetene mener Larsen i 2007 oppga 645 millioner kroner for lite i formue.

Aksjegevinst

I påvente av ankebehandlingen i lagmannsretten har Berge Gerdt Larsen blant annet tjent gode penger på sin investering i oljemyggen Rocksource.

Selskapet hans LOG kjøpte i underkant av 29 prosent av aksjene i Rocksource for 36,9 millioner for under tre år siden, og solgte i januar nesten hele aksjeposten for nær 170 millioner kroner.

Larsens gode teft og innsikt som forretningsmann var en av grunnene til at Bergen tingrett fant det bevist at Larsen hele tiden forsto at han holdt tilbake opplysninger av relevans for beskatningen.

Nå får han en ny sjanse til å forsvare seg i retten.